Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο Δήμο Καλαβρύτων

Ήδη διαθέσιμη

Ο Δήμος Καλαβρύτων ενημερώνει τους δημότες του, πως είναι διαθέσιμη η Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαβρύτων.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.kalavrita.gr) επιλέγοντας το menu υπηρεσίες-ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είτε πληκτρολογώντας στον υπολογιστή σας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται με χρήση των κωδικών του taxis. Μέσω των υπηρεσιών αυτών οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν εξ αποστάσεως πιστοποιητικά δίχως να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

 • Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του  Δήμου Καλαβρύτων που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου, μέσω της ανωτέρω εφαρμογής, έχουν πλέον την δυνατότητα να αιτηθούν απαλλαγή τελών Καθαριότητας και Φωτισμού εύκολα, γρήγορα και όπου βρίσκονται, από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.

Η διαδικασία απαιτεί την χρήση των κωδικών taxisnet και με λίγα «κλικ» οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη για όσο διάστημα διαρκεί η υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του COVID-19.

 • Με την είσοδο στην πλατφόρμα οι δικαιούχοι επιλέγουν την αίτηση για “Απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού”. Το σύστημα μετά από αυτόματο έλεγχο και διασταύρωση ελέγχει τους ΚΑΔ δραστηριότητας και αν ανήκουν σε αυτούς που προβλέπονται από τις ΠΝΠ τους επιτρέπει να προχωρήσουν στην αίτηση αφού συμπληρώσουν και τον αριθμό μετρητή ρεύματος ώστε να ενημερωθεί στη συνέχεια ο αντίστοιχος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και να υπάρξει η απαλλαγή στους επόμενους λογαριασμούς.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση τους το αργότερο μέχρι τις 31/6/2020.

Αναλυτικά οι διαθέσιμες υπηρεσίες της πλατφόρμας είναι οι ακόλουθες:

Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

 • Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

 • Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας
 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας μετά από απόκτηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 • Αρχική Εγγραφή στο Δημοτολόγιο όσων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους
 • Διόρθωση Κύριου Ονόματος
 • Διόρθωση Τόπου Γέννησης
 • Εγγραφή Τέκνων στο Δήμο Καλαβρύτων λόγω Αναγνώρισης
 • Καταχώρηση Λύσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης
 • Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικα στα Δημοτολόγια του Δήμου Καλαβρύτων.
 • Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
 • Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο
 • Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Καλαβρύτων.
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Προσθήκη Κύριου Ονόματος

ΣΧΟΛΙΑ