Διευρυμένη συνεδρίαση απόψε της ΔΕΕΠ Αχαίας

Η θεματολογία της Συνεδρίασης

Στις 19:30 σήμερα θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΕΕΠ Αχαίας.
Η θεματολογία της Συνεδρίασης αφορά στα ακόλουθα:
1. Ένας χρόνος Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας
2. Ανασκόπηση επαφών με στελέχη της Κυβέρνησης κατά την διάρκεια του «8ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου» στην Πάτρα
3. Λειτουργία Γραφείων ΔΕΕΠ Αχαΐας
4. Οργανωτικά θέματα .

ΣΧΟΛΙΑ