Πώς θα εκδώσετε πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για να πουλήσετε το ακίνητο σας

Τα 8 ηλεκτρονικά βήματα για την έκδοσή του πιστοποιητικού που είναι απαραίτητο σε κάθε πώληση ή μεταβίβαση.

Τους τελευταίους μήνες η αγορά των ακινήτων άρχισε να εμφανίζει σημάδια ζωής. Δεν είναι λίγοι οι φοορολογούμενοι που σπεύδουν να προχωρήσουν σε κάποια αγορά ή γονική παροχή ακινήτου για να προλάβουν τις νέες αντικειμενικές αξίες οι οποίες θα ενεργοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2019 για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Οσοι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε κάποια συναλλαγή που αφορά την ακίνητη περιουσία τους θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πιστοποιεί ότι για τα προηγούμενα 5 χρόνια ο φορολογούμενος έχει πληρώσει όλους τους φόρους που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ακίνητο (ΕΝΦΙΑ, ΦΑΠ) και ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά και δεν έχουν απόκλιση από τα συμβόλαια και λοιπά αποδεικτικά  έγγραφα. Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο και ζητείται από τον συμβολαιογράφο σε κάθε μεταβίβαση δωρεά και αποδοχή κληρονομιάς για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

– Πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.

– Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΝΦΙΑ.

– Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού.

Πότε απαιτείται από τον συμβολαιογράφο

Ο συμβολαιογράφος θα ζητήσει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ από τους φορολογούμενους για τις εξής συναλλαγές:

1. Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία.

2.    Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό.

3.     Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία.

4.     Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου.

5.     Αποδοχή κληρονομιάς.

6.      Εγγραφή υποθήκης.

7.      Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας.

8.     Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου.

9.      Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου.

10. Ανταλλαγή ακινήτου.

11. Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου.

12.  Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου.

13.  Οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής πλην δικαστηρίου.

Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής 8 βήματα:

1.     Εισέλθετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του περιουσιολογίου Ε9 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr

2.     Επιλέξτε το έτος 2018.

3.     Κάντε «κλικ» στην επιλογή «έκδοση νέου πιστοποιητικού για χρήση στο έτος 2018.

4.     Επιλέξτε χρήση και πληκτρολογήστε τον εντεκαψήφιο Α.Τ.ΑΚ. του εμπραγμάτου δικαιώματος, για το οποίο θέλετε να εκδώσετε πιστοποιητικό.

5.      Για κάθε Α.Τ.ΑΚ. εκδίδεται ξεχωριστό πιστοποιητικό.

6.     Από τις διαθέσιμες ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή δικαιώματος για έκδοση πιστοποιητικού.

7.     Μπορείτε να κάνετε εκτύπωση προεπισκόπησης πιστοποιητικού, για να ελέγξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού πριν αυτό εκδοθεί.

8.      Επιλέξτε έκδοση πιστοποιητικού και στη συνέχεια εκτύπωση.

ΣΧΟΛΙΑ