Δυτική Ελλάδα: Ξεκινούν σήμερα οι δηλώσεις για το “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”

Τι προβλεπεται ανα περίπτωση

Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στην Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια Νησιά,  οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». Στην περιοχή μας ο μέσος όρος ηλικίας των κατοικιών είναι τα 30 χρόνια, οπότε να αναβάθμισή τους ενεργειακά θεωρείται επιβεβλημένη, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να γλιτώσουν σημαντικά ποσά για τις διορθώσεις, να βγουν κερδισμένοι από άποψη κόστους για την θέρμανσή τους και να κινηθεί η οικοδομική δραστηριότητα που αποτελεί και την κινητήρια δύναμη της αγοράς.

Η  συνολική  Δημόσια  Δαπάνη  του  Προγράμματος  ανέρχεται  σε  600,1  εκ.  €  και κατανέμεται ανά Περιφέρεια βάσει των υφιστάμενων σε αυτή κτηρίων και νοικοκυριών και των  κονδυλίων  που  έχει  συνεισφέρει  το  αντίστοιχο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα,  καθώς  και της   κατανομής   των   πόρων   του   ΕΠ   «Ανταγωνιστικότητα,   Επιχειρηματικότητα   και Καινοτομία», βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης  του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ».

ΔΗΛΩΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» μπορούν να ενταχθούν κύριες κατοικίες όπως μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Εξαιρούνται ωστόσο, τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες (π.χ. καταστήματα ή γραφεία).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ΥΠΕΚΑ έχει διαχωρίσει τις προϋποθέσεις ανά κατηγορία κατοικίας

Το μέγιστο βασικό ποσοστό επιχορήγησης στις επιδοτούμενες εργασίες θα είναι το 60%. Ωστόσο προβλέπει και αύξηση επιχορήγησης κατά 5%, ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα, με το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης να μπορεί να φτάσει το 70%.

Οι βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων είναι:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης
  • Αναβάθμιση Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο κτηριακός τομέας έχει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας λόγω του ότι η πλειοψηφία του κτηριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980. Mε τη θέσπιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου και σε συνδυασμό με προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για κτήρια κατοικιών και τοπικών αρχών, δημόσια κτήρια, σχολεία κ.λπ., σκιαγραφείται μια εντατική πολιτική για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας.

Οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση των τιμών της ενέργειας και την υποστήριξη των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν υψηλές ενεργειακές δαπάνες. Κυρίως, όμως, συνεισφέρουν σημαντικά στη διεθνή μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ