14ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ στην Πάτρα

Το 14ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής (HSCBB19), θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ στην Πάτρα από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2019.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει προφορικές και αναρτημένες παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων ελληνικών ερευνητικών εργαστηρίων στη βιοπληροφορική, υπολογιστική και δομική βιολογία σε πληθώρα εφαρμογών, παρέχοντας το πλαίσιο για γόνιμες συζητήσεις προς αναζήτηση συνεργειών και συνεργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://sites.google.com/site/hscbb19/

ΣΧΟΛΙΑ