Εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας επιπέδου Α2 στην Πάτρα

Θα πραγματοποιηθούν στις 17 Ιανουαρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 17 Ιανουαρίου 2020 και οι δηλώσεις γίνονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html).

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τη Δυτική Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΑ