Τα τεκμήρια ιδιοκατοίκησης ανάλογα με το εμβαδόν της κατοικίας – πίνακες

Tα τεκμήρια διαβίωσης «πιάνουν» κάθε χρόνο πολλούς φορολογούμενους οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο, περισσότερο από όσο αντιστοιχεί στο εισόδημα που δηλώνουν. 

Ένα από τα πιο βασικά τεκμήρια είναι εκείνο της ιδιοκατοίκησης, που προκύπτει από το εμβαδόν και την αξία του ακινήτου στο οποίο διαμένει ο φορολογούμενος. Και τούτο είτε πρόκειται για ιδιόκτητη, μισθωμένη, παραχωρηθείσα, κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.

  Το τεκμήριο διαβίωσης ή η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της, ως ακολούθως:

– μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.μ.

– από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.μ.

– από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.μ.

– από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.μ.

– από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.μ.

Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας, ισχύει «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου.

Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 5.000 ευρώ ανά τ.μ. και άνω.

Για τις μονοκατοικίες, τα παραπάνω ποσά λαμβάνονται υπόψη αυξημένα κατά 20%. Επίσης για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» λαμβάνονται υπόψη μειωμένα κατά 50%.

Τα ποσά που προκύπτουν από το τεκμήριο της ιδιοκατοίκησης αθροίζονται με εκείνα για τα υπόλοιπα τεκμήρια (αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.) και προκύπτει το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα. Εάν το τεκμαρτό εισόδημα υπερβαίνει εκείνο που έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο, τότε ο φόρος υπολογίζεται με το τεκμαρτό.

 

EΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ) ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (τα ποσά σε ευρώ)

 

Τ.Μ.  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΕΩΣ 2.799 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ.

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΑΠΟ 2.800 ΕΩΣ 4.999 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ.

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΑΠΟ 5.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
30 1200 1440 1680 2016 2040 2448
40 1600 1920 2240 2688 2720 3264
50 2000 2400 2800 3360 3400 4080
60 2400 2880 3360 4032 4080 4896
70 2800 3360 3920 4704 4760 5712
80 3200 3840 4480 5376 5440 6528
90 3850 4620 5390 6468 6545 7854
100 4500 5400 6300 7560 7650 9180
110 5150 6180 7210 8652 8755 10506
120 5800 6960 8120 9744 9860 11832
130 6900 8280 9660 11592 11730 14076
140 8000 9600 11200 13440 13600 16320
150 9100 10920 12740 15288 15470 18564
160 10200 12240 14280 17136 17340 20808
170 11300 13560 15820 18984 19210 23052
180 12400 14880 17360 20832 21080 25296
190 13500 16200 18900 22680 22950 27540
200 14600 17520 20440 24528 24820 29784
250 24600 29520 34440 41328 41820 50184
300 34600 41520 48440 58128 58820 70584
350 54600 65520 76440 91728 92820 111384
400 74600 89520 104440 125328 126820 152184
450 94600 113520 132440 158928 160820 192984
500 114600 137520 160440 192528 194820 233784

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ