Πάνω από 8 δισ. οι φόροι τον επόμενου πεντάμηνου

Βαρύς ο «λογαριασμός» με ΕΝΦΙΑ, Φόρο εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας

Φόρους πάνω από 8 δισ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Δόσεις φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας διαμορφώνουν ένα βαρύ πακέτο που θα δοκιμάσει τιs αντοχές τουs.

Τα πρώτα στοιχεία από τον φόρο εισοδήμστοs δεν ήταν ενθαρρυντικά. Από τα 1,2 δισ. της δόσηs του Ιουλίου κσταβλήθηκαν 775 εκατ ευρώ.

Η αμέσως επόμενη υποχρέωση είναι ο ΕΝΦΙΑ. Τα σημειώματα Θα έχουν αναρτηθεί στο Taxίsnet έως mv ΙΙέμπτη και οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν 3,5 δισ. ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο ανησυχεί κυρίως για τουs ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι εκτός από τουs φόρουs, πρέπει να ανταποκριθούν και στις αυξημένεs ασφαλιστικές εισφορές

ΣΧΟΛΙΑ