ΟΑΕΔ – Κοινωνικός τουρισμός: Λήγει η προθεσμία – Τα έξι SOS

Τι πρέπει να κάνετε για να προλάβετε να κάνετε αίτηση

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στις 23:59, η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2019 του ΟΑΕΔ.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ξέρετε ποια είναι τα έξι «SOS» για να κάνετε την αίτησή σας:

  • Η βεβαίωση ασφάλισης παραχωρείται από τον φορέα απασχόλησης, στην οποία θα αναγράφεται είτε ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτη 2016, 2017 και 2018 με κρατήσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας είτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης από τον φορέα, με την επισήμανση ότι παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς ασφάλισης από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που αφορά σε πλήρη απασχόληση.
  • Στην περίπτωση ξεχωριστών αιτήσεων δικαιούχων συζύγων, δεν θα πρέπει να δηλώσετε ο ένας τον άλλο και ως ωφελούμενο (γιατί αυτός που θα εμφανίζεται στο σύστημα του ΟΑΕΔ και ως δικαιούχος και ως ωφελούμενος θα αποκλείεται). Άρα συμπληρώνονται μόνο τα δυο στοιχεία συζύγου. Τυχόν ωφελούμενα παιδιά ή συνοδοί μπορούν να δηλώνονται και στις δύο αιτήσεις, αλλά σε περίπτωση επιλογής των γονέων τους θα εκδοθεί μία επιταγή επ’ ονόματί τους στο πλαίσιο της αίτησης του δικαιούχου γονέα που συμπληρώνει τα περισσότερα μόρια. Τα ανήλικα παιδιά θα δηλώνονται υποχρεωτικά και από τους δύο συζύγους για τη μοριοδότηση.
  • Αν κάνατε το φορολογικό έτος 2017 ξεχωριστή φορολογική δήλωση με τον σύζυγό σας πρέπει να επισυνάψετε ή να προσκομίσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Όταν δηλώνετε παιδιά (ως ωφελούμενα μέλη ή απλώς για μοριοδότηση), τα οποία είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του άλλου γονέα, ο οποίος είτε δεν ασφαλίζεται σε ταμείο ενταγμένο στον ΕΦΚΑ είτε δεν έχουν καταχωρισθεί τα στοιχεία του στην αίτηση για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτείται προσκόμιση:
  • Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, για τα παιδιά όλων των ηλικιών
  • Βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα για την ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού, για τα παιδιά άνω των 18 ετών
  • Βεβαίωσης ΑΜΚΑ, για τα παιδιά όλων των ηλικιών (για τα παιδιά άνω των 18 ετών δεν απαιτείται, αν προκύπτει από τη βεβαίωση

ΣΧΟΛΙΑ