Νέος πρόεδρος στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Αναλαμβάνει ο Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων Παναγιώτης Δανιάς

Κατά την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ), που ανέκυψε από τις εκλογές της 8ης Μαρτίου 2021, πρόεδρος για την επόμενη διετία 2021–2023, αναδείχθηκε ο Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων Παναγιώτης Δανιάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δανίας ήταν ήδη πρόεδρος της ΕΔΔ μετά την συνταξιοδότηση της πρόεδρου της Ένωσης Αγγελικής Λαινιώτη.

Ειδικότερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΔ έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Παναγιώτης Δανιάς,
  • Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Δρακόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ.,
  • Γενική Γραμματέας: Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης Δ.Δ,
  • Ταμίας: Βασίλειος Μανιατόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ. και
  • Μέλη οι: Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Βασίλειος Φαϊτάς, Εφέτης Δ.Δ. και Γεώργιος Ρέκκας, Εφέτης Δ.Δ.

ΣΧΟΛΙΑ