Με νέα κριτήρια η επανακατάταξη οπλιτών θητείας ως ΟΒΑ

Η σχετική απόφαση που ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Αλλαγή κριτηρίων στις προκηρύξεις για την επανακατάταξη οπλιτών θητείας ως οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Τη δυνατότητα να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανακατάταξη ή ανακατάταξη τους ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης στις μονάδες όπου υπηρετούν, ενώ διανύουν το τελευταίο 4μηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και όχι το τελευταίο τρίμηνο (όπως προέβλεπε προηγούμενη απόφαση της 30/11/2019) παρέχει σε ενδιαφερόμενους οπλίτες θητείας, τροποποιητική απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας με ημερομηνία 13 Ιουλίου, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Η σχετική απόφαση που ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αφορά στις προκηρύξεις των Γενικών Επιτελείων για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών και εφέδρων στους 3 κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, για βραχεία περίοδο τριών ετών, µε δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον τρία έτη.

Πηγή: ΑΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ