Από σήμερα οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για 5.000 ανέργους

Ποιους αφορά

Ένα πρόγραμμα που στοχεύει οι άνεργοι να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, αποκτώντας παράλληλα επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό (digital) μάρκετινγκ. Η αφετηρία θα πραγματοποιηθεί, με την έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από την πλευρά των ανέργων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει κάνει η διοίκηση του ΟΑΕΔ, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ανέργων λήγει στις 16 Μαρτίου.

Η διαδικασία απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).

Η δράση, απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών.

Αντίστοιχα, απευθύνεται και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

Σε ό,τι αφορά την υποβολή αιτήσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, είναι θέμα ημερών να ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας.

Η ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το “workenter.gr” θα γίνει με βάση των αριθμό των εργαζομένων τους, ως εξής:

screen-10.56.16[08.03.2021]

Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων και, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, ο επόμενος κύκλος για τις υπολειπόμενες θέσεις θα προκηρυχτεί 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων και των επιχειρήσεων του πρώτου κύκλου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού έως και ένα μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/-/programma-apokteses-epangelmatikes- empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton.

ΣΧΟΛΙΑ