Έργα οδοποιίας και μικρά τεχνικά έργα από την Δημοτική Αρχή Πάτρας

Στο Ανατολικό και στο Νότιο Διαμερίσματα της Πάτρας

Έργα οδοποιίας και μικρά τεχνικά έργα ξεκινά ο Δήμος στο Ανατολικό και στο Νότιο Διαμερίσματα της Πάτρας.

Σύμφωνα με την μελέτη θα γίνει κατασκευή – ανακατασκευή τμημάτων οδών και πεζοδρομίων και μικρά τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν στα τμήματα αυτά των δύο Διαμερισμάτων ικανοποιώντας έτσι τα αιτήματα των κατοίκων των δύο περιοχών.

Το σύνολο των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 ευρώ και η χρηματοδότηση γίνεται από κονδύλια που εξασφάλισε ο Δήμος από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

ΣΧΟΛΙΑ