Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάσσονται νέα αθλητικά έργα

20 στο σύνολο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π..Δ.Ε.) για το 2019, κατατέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η ένταξη 20 νέων αθλητικών έργων σε 19 νομούς της χώρας, καθώς και έξι μελετών για Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Α.

Τα έργα αφορούν σε συντηρήσεις, επισκευές και νέες κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

ΣΧΟΛΙΑ