Είναι η σεξουαλικότητα σημαντική για τα άτομα που πάσχουν από ασθένειες απειλητικές για τη ζωή;

Πολλές φορές κυριαρχεί η πεποίθηση ότι τα άτομα που έχουν ασθένειες απειλητικές για τη ζωή σε τελικό στάδιο έχουν πολύ διαφορετικές προτεραιότητες και ότι η σεξουαλικότητα δεν έχει καμία σημασία γι’ αυτούς. Κι όμως η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική έκφραση μπορεί να προσφέρουν μεγάλο βαθμό στήριξης στα άτομα αυτά, να μειώσουν το άγχος και να ενισχύσουν το θετικό τους συναίσθημα. Η σεξουαλικότητα ενδέχεται επίσης να παίξει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία και τη σύνδεση με το /την σύντροφο, ιδιαίτερα στις πολύ δύσκολες στιγμές που διανύει το ζευγάρι εξαιτίας της αρρώστιας.

Η διατήρηση μιας σεξουαλικής σχέσης με τον /τη σύντροφο, ακόμα κι αν δεν πρόκειται για τον ίδιο τύπο σεξουαλικής σχέσης που είχαν στο παρελθόν μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να ενισχύουν το αίσθημα αυταξίας καθώς και να προσφέρει μια κάποια ανακούφιση τόσο στους ασθενείς όσο και στους συντρόφους τους.

Πολύ συχνά οι ασθενείς έχουν σοβαρές σωματικές αλλαγές, όπως μεγάλες χειρουργικές τομές και ανησυχούν για το εάν οι σύντροφοί τους τους βρίσκουν ακόμα ελκυστικούς. Μπορεί επίσης να έχουν καθετήρες ή κολοστομίες και για αυτό κάποιες φορές είναι σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας να δώσουν τις απαραίτητες συμβουλές ώστε το ζευγάρι να διαχειριστεί αυτές τις αλλαγές στο πλαίσιο της σεξουαλικής σχέσης. Ένας ειδικός μπορεί επίσης να βοηθήσει τους δυο συντρόφους με το άγχος και την κατάθλιψη που προκαλεί η απειλητική για τη ζωή ασθένεια, συναισθήματα που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη σχέση και επιδεινώνουν τις σεξουαλικές δυσκολίες.

Τέλος, η ίδια η ασθένεια μπορεί να οδηγήσει σε σεξουαλική δυσλειτουργία, ενώ παράλληλα τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής ενδέχεται να έχουν σεξουαλικές παρενέργειες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι ασθενείς να συζητούν τα σεξουαλικά προβλήματα με τον ιατρό τους.

Η επικοινωνία μεταξύ ασθενών και συντρόφων με τους επαγγελματίες υγείας είναι υψίστης σημασίας. Κάποιοι επαγγελματίες υγείας ενδεχομένως δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της σεξουαλικότητας όταν πρόκειται για ασθένειες απειλητικές για τη ζωή. Οι ασθενείς και οι σύντροφοι, όμως, είναι σημαντικό να επιμείνουν και να διεκδικήσουν την κάλυψη των σεξουαλικών τους αναγκών.

ΣΧΟΛΙΑ