Κατηγορία αντιβιοτικών αυξάνει τον κίνδυνο νευρικής βλάβης

Οι φθοριοκινολόνες είναι αποτελεσματικά αντιβιοτικά, αλλά η περιφερική νευροπάθεια μπορεί κάποιες φορές να εμφανιστεί μετά τη θεραπεία με φθοριοκινολόνες. Στην περιφερική νευροπάθεια, τα νεύρα που συνήθως επηρεάζονται είναι αυτά των κάτω άκρων, οδηγώντας σε μούδιασμα, πόνο ή προβλήματα ισορροπίας.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Daniel Morales, εξέτασαν μια βάση δεδομένων 1,3 εκατομμυρίων ενηλίκων που έλαβαν μία ή περισσότερες συνταγές φθοριοκινολόνης ή αντιβιοτικών αμοξυκιλλίνης συν κλαβουλανικού οξέος χωρίς διάγνωση περιφερικής νευροπάθειας στην αρχή της θεραπείας.

Η έρευνα βρήκε ότι η χρήση φθοριοκινολόνης αύξησε τον κίνδυνο περιφερικής νευροπάθειας κατά 47%, προκαλώντας επιπλέον 2,4 περιπτώσεις ανά 10.000 ασθενείς ανά έτος θεραπείας. Ένα άτομο που συνταγογραφήθηκε με αμοξυκιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ δεν ήταν σημαντικά πιο πιθανό να εμφανίσει περιφερική νευροπάθεια.

Ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος για τους άνδρες και ήταν μεγαλύτερος ανάλογα με την ηλικία και με το χρονικό διάστημα της θεραπείας με φθοριοκινολόνη. Η διάγνωση της περιφερικής νευροπάθειας ήταν πιο πιθανό να συμβεί έως και έξι μήνες μετά τη συνταγογράφηση της φθοροκινολόνης.

Οι ηλικιωμένοι άνδρες είναι η ομάδα που είναι πιο πιθανό να βιώσει την παρενέργεια μετά από λήψη φθοριοκινολονών για 28 ημέρες. Η πιθανότητα είναι μια στις 34.000. Ενώ ο απόλυτος κίνδυνος μιας περιφερικής νευροπάθειας παρέμεινε χαμηλός, ο Morales είπε ότι τα ευρήματα θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια από τις πιθανές παρενέργειες.

Οι ερευνητές ανέφεραν: «Παρατηρήσαμε ότι η θεραπεία με φθοριοκινολόνες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο περιφερικής νευροπάθειας κατά περίπου 50% και ότι ο κίνδυνος αυτός μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες μετά τη θεραπεία. Tα ευρήματα δείχνουν ότι ο κίνδυνος μπορεί να μην είναι ο ίδιος για όλους».

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Neurology.

ΣΧΟΛΙΑ