Αύξηση στην κυκλοφορία ψευδεπίγραφων ιατρικών προϊόντων διαπιστώνει το Συμβούλιο Ευρώπης!

COVID-19

Σε μια περίοδο που η επιδημία Covid-19 θέτει πρωτοφανείς προκλήσεις στον τομέα της υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τις κυβερνήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές κατά των παραποιημένων φαρμάκων και των ιατρικών προϊόντων.

Όπως σημειώνεται, τα κράτη μπορούν να στηριχθούν στη Σύμβαση MEDICRIME για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την καταπολέμηση της εγκληματικής συμπεριφοράς εκείνων που επωφελούνται από τα κενά στα συστήματα υγείας και από την τρέχουσα κρίση.

Σε μια γνωμοδότηση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η επιτροπή MEDICRIME προειδοποιεί για τον αυξημένο κίνδυνο της πώλησης ψευδεπίγραφων ιατρικών προϊόντων, όπως φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προστατευτικές μάσκες και ταχείες εξετάσεις για τον κορωνοϊό, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσματικές ή επικίνδυνες για όσους τις ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ.

Επίσης διατυπώνει ορισμένες συστάσεις: • Πρέπει να παρακολουθούνται οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, που προσφέρουν ιατρικά προϊόντα στο δημόσιο σύστημα υγείας ή σε άτομα και τα κράτη πρέπει να συνεργαστούν για να σπάσουν την αλυσίδα εφοδιασμού των ψευδεπίγραφων ιατρικών προϊόντων που διακινούνται μεταξύ των εδαφών τους. • Το προσωπικό θα πρέπει να τοποθετείται σε επιλεγμένα σημεία για την ανίχνευση και τη διακοπή της εμπορίας ψευδεπίγραφων ιατρικών προϊόντων. Προκειμένου να αποφευχθεί η εκμετάλλευση ελλείψεων από τους εγκληματίες, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης προμήθειας, βασικών ιατρικών προϊόντων από τα κρατικά συστήματα υγείας και τα κανάλια προμήθειας. • Η στενή συνεργασία μεταξύ εθνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα για την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων ιατρικών προϊόντων στις υπηρεσίες υγείας δεν επηρεάζουν τη νόμιμη παροχή ιατρικών προϊόντων που χρειάζονται οι δικαιούχοι. Ομοίως, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν λαμβάνουν ιατρικά προϊόντα από μη επαληθευμένες πηγές. • Πρέπει να εντατικοποιηθεί η εθνική και διεθνής συνεργασία για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τον εγκληματικό χαρακτήρα της διάθεσης ψευδεπίγραφων ιατρικών προϊόντων που διοχετεύθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. • Πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης σχετικά με τις επιπτώσεις των παραποιημένων ιατρικών προϊόντων στην υγεία τους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η σύμβαση για την παραχάραξη φαρμάκων και συναφή εγκλήματα που απειλούν τη δημόσια υγεία του 2011 («σύμβαση MEDICRIME»), η μόνη διεθνής συνθήκη επί του θέματος, έχει κυρωθεί από 16 χώρες και έχει υπογραφεί από 16 άλλα κράτη στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η σύμβαση θεσπίζει πλαίσιο εθνικής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών και διεθνών υγειονομικών, αστυνομικών και τελωνειακών αρχών, τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εγκληματικότητας με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, την αποτελεσματική δίωξη των παραβατών και την προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων.

ΣΧΟΛΙΑ