Πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τα γραφεία της Δημοτικής ενότητας Μεσσάτιδας

Λόγω τεχνικού προβλήματος τα τηλέφωνα της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας (στα Γραφεία στην Οβρυά) είναι εκτός λειτουργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία, στο τηλέφωνο 2610 525675.

ΣΧΟΛΙΑ