Προγραμματίστηκαν οι τελετές ορκωμοσίας μεταπτυχιακών και διδακτόρων

9 με 11 Μαρτίου

Οι Τελετές Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 09 έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020.

Οι τελετές θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (Α’ Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος).

Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα των τελετών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.upatras.gr/el/node/9038

ΣΧΟΛΙΑ