Πάτρα: 15.000 άτομα στη λίστα για απαλλαγή και μείωση τελών από το Δήμο

Ο πραγματικός αριθμός ξεπερνά τις 25.000

Μία πόλη  στην «ουρά» για να τύχει της απαλλαγής ή ακόμα και της μείωσης από την καταβολή των ανταποδοτικών τελών του Δήμου.

Ο αριθμός των ατόμων τα οποία φέτος προβλέπεται πως θα ενταχθούν στο «πρόγραμμα» όπως το αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται μαζί με τους δικαιούχους ΚΕΑ να ξεπεράσει τις 15.000 ενώ ο πραγματικός αριθμός αυτών που θα μπορούσαν να ενταχθούν αγγίζει με βεβαιότητα τις 25.000.

Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Δημοτική Αρχή σε ότι αφορά Πολύτεκνους Τρίτεκνους, Άπορους Άτομα με αναπηρία, Μονογονεϊκές οικογένειες, Χηρεία και Μακροχρόνια Άνεργοι.

Να σημειωθεί πως χιλιάδες είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ι οποίοι λόγω οφειλών αδυνατούν να κλείσουν βιβλία και αυτομάτως αδυνατούν να καταγραφούν ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ, γεγονός που μειώνει τον αριθμό αυτών που θα μπορούσαν να υποβάλουν αιτήσεις για ένταξη στην απαλλαγή ή μείωση των ανταποδοτικών τελών.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα και ανά κατηγορία θα υποβάλλονται ως εξής:

Δικαιούχοι          Απαραίτητα δικαιολογητικά

Άποροι

Πλήρης απαλλαγή.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο)
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆.Ε.Η στο όνομά του- της.

3.Απόφαση του τμήματος πρόνοιας για αναγνώριση δικαιώματος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου.

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.
 2. Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2016.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την ∆.Ο.Υ.

Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 €.

Πλήρης απαλλαγή.

Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000 €.

Απαλλαγή κατά το 50%.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο).
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆.Ε.Η στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.
 5. Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2016.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την ∆.Ο.Υ.

 1. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).

Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € .

Πλήρης απαλλαγή.

Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 30.000 € .

Απαλλαγή κατά το 50%.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο).
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆.Ε.Η στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.
 5. Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2016.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την ∆.Ο.Υ.

 1. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).

Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ .

Πλήρης απαλλαγή.

Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000€.

Απαλλαγή κατά το 50%.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο)
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆.Ε.Η στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας που τον-την φιλοξενεί.
 3. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, ή αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν.
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.
 5. Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2016.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆.Ο.Υ.

 1. Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται θα προσκομίζονται τα: Ε1 και εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016,  του φιλοξενούντος ατόμου.

Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο,  με  1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.

Πλήρης απαλλαγή

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο)
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆.Ε.Η στο όνομά του ή της συζύγου.

3.Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.

 1. Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2016.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆.Ο.Υ.

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει άλλο γάμο και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 3. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).

Μονογονεικές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.

Πλήρης απαλλαγή

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο)
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆.Ε.Η στο όνομά του-της.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.
 4. Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2016.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆.Ο.Υ.

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαμη –ος.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει γάμο και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 3. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).

Μακροχρόνια Άνεργοι( πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,  δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€.

Απαλλαγή κατά το 50%.

Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την  περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο)
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆.Ε.Η στο όνομά του ή της συζύγου.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.
 4. Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2016.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆.Ο.Υ.

 1. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής στο Δήμο Πατρέων.

Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια ( πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι  είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,  δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€.

Πλήρης απαλλαγή

Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την  περίπτωση ανεργίας του πρώτου και της δεύτερης υποχρέου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο).
 2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆.Ε.Η στο όνομά του ή της συζύγου.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.
 4. Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2016.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆.Ο.Υ.

 1. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής στο Δήμο Πατρέων.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο γραφείο του ΤΑΠ που βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος 147 2ος όροφος (έναντι Δημ. Βιβλιοθήκης), από την Δευτέρα 16/4/2018 εώς 31/5/2018 και αυστηρά τις ώρες  13:00 έως 15:30.

Προς διευκόλυνση της υποβολής των αιτήσεων η παραλαβή τους θα γίνει με την εξής χρονολογική σειρά:

Άποροι, Χηρεία και Μονογονεϊκές οικογένειες: από 16/4 έως 20/4 και

AMEA: από 23/4 έως 4/5 και

Τρίτεκνοι & Πολύτεκνοι: από 7/5  έως 18/5 και

Άνεργοι: από 21/5 έως 31/5

Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διευρύναμε η βάση απαλλαγών και μειώσεων από τα υπόψη ανταποδοτικά τέλη με απαλλαγή κατά 50% σε όσους κι όσες συνδημότες και συνδημότισσες έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής αναμένουμε, από το αρμόδιο Υπουργείο, στοιχεία δικαιούχων του ΚΕΑ στο Δήμο Πατρέων και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ