Πάτρα: Τι ισχύει για την παραγραφή προστίμων κλήσεων του Κ.Ο.Κ. στο Δήμο

Τι προβλέπει εγκύκλιος της αρμόδια Διεύθυνσης

Την ώρα που εκατοντάδες Πατρινές και Πατρινοί , βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάντασμα της κατάσχεσης περιουσιακών τους στοιχείων, ακόμα και για λίγα ευρώ, λόγω οφειλών από κλήσεις που πρέπει να εισπράξει ο Δήμος Πατρέων, στο προσκήνιο έρχεται οδηγία από τη διεύθυνση Οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης, με την οποία στην άκρη του «τούνελ» αρχίζει να φαίνεται φως.

Υπενθυμίζεται, ότι με εντολές της Δημοτικής Αρχής έχει παγώσει η οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δίδεται εντολή για κατασχέσεις ακινήτων λόγω οφειλών από κλήσεις όταν το ποσό ξεπερνά τα 500 ευρώ .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της διεύθυνσης Οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης , την οποία φέρνει σήμερα στο προσκήνιο το pataratimes.gr, είναι δυνατή και ισχύει η παραγραφή των προστίμων κοκ για τους δήμους, όπως αυτός της Πάτρας, εάν και εφόσον έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκαν αυτές οριστικά.

Aναλυτικότερα:

Σύμφωνα με απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, για τα έσοδα των Ο.Τ.Α. ισχύει αποσβεστική προθεσμία, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 2 του α.ν. 344/1968, όπως τροποποιήθηκε με την αντικατάσταση του 2ου εδαφίου από τη παρ. 2, άρ 61 παρ.2 του Ν. 1416/1984 και εφαρμόζεται για τα έσοδα που ρητά αναφέρονται σε αυτή.
Επί της εφαρμοζόμενης αυτής προθεσμίας άλλωστε, σχετικά πρόσφατα, με το αρ. 32 του ν. 4304/2014, παρατάθηκε το δικαίωμα των δήμων να βεβαιώνουν τις αξιώσεις τους από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο.
Παράλληλα, οι αξιώσεις των δήμων από πρόστιμα ΚΟΚ εμπίπτουν στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου του αρ. 76 του β.δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 του α.ν. 344/1968, υπόκεινται δηλαδή σε εικοσαετή παραγραφή «από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς». Η αναφορά δε στο έτος βεβαίωσης του εσόδου, ως έναρξη του χρόνου παραγραφής σε αντιδιαστολή με τον προσδιορισμό αυτής σύμφωνα με το αρ. 251 του Α.Κ. (από τη γέννηση της αξίωσης και τη δυνατότητα της δικαστικής της επιδίωξης), συναρτάται με τη διαδικασία της είσπραξης που ισχύει για τα δημόσια έσοδα (ΚΕΔΕ και όχι «δικαστική επιδίωξη») και όχι με το δικαίωμα των δήμων να αξιώσουν την είσπραξη των διοικητικών κυρώσεων, που τους έχει ανατεθεί»

ΣΧΟΛΙΑ