Πάτρα: Πρόσληψη 37 ατόμων για την αντιπυρική περίοδο-Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόκειται για οδηγούς βυτιοφόρων, μικρών πυροσβεστικών οχημάτων

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 37 ατόμων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, η οποία ξεκινά την 1η Μαϊου

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ:

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 37 ατόμων, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, κατά την αντιπυρική περίοδο και την πυροπροστασία του Δήμου. Πρόκειται για οδηγούς βυτιοφόρων, μικρών πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μηχανημάτων.

Η υποχρέωση του κράτους για πρόσληψη κινδύνων από πυρκαγιές καθώς και η αρμοδιότητα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, έχει μεταφερθεί στους Δήμους χωρίς να συνοδεύονται από μεταφορά αντίστοιχων πόρων και προσλήψεων προσωπικού. Κατόπιν αυτού και με βάση την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Διονύση Πλέσσα, «ο διευρυμένος  πλέον Δήμος Πατρέων εκτός των τακτικών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων, τις οποίες επιλαμβάνεται και περαιώνει καθημερινά, καλείται και αναλαμβάνει και επιπλέον υποχρεώσεις έκτακτου χαρακτήρα κατά την αντιπυρική περίοδο, οι οποίες για την πραγμάτωση τους χρειάζονται επί πλέον προσωπικό, το οποίο η υπηρεσία μας δεν διαθέτει. Το υπάρχον προσωπικό  δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών, καθώς θα απαιτηθεί να γίνει το συντομότερο δυνατό έλεγχος και εντατική επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου και των δημοτικών ενοτήτων αυτού, αποβλέποντας στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης και επέκτασης τυχόν πυρκαγιάς, συμβάλλοντας έτσι  αποτελεσματικά στην πυροπροστασία.

Ο Δήμος Πατρέων αντιμετωπίζει την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη της Πυροπροστασίας όλων των χώρων της εδαφικής του περιφέρειας, με λήψη κατασταλτικών μέτρων καθώς και την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει (Βυτιοφόρα οχήματα – μικρά Πυροσβεστικά 4Χ4), για την αντιμετώπιση πυρκαγιών καθώς και την περιφρούρηση των πνευμόνων πρασίνου της πόλης όπως το άλσος του Γηροκομείου, το έλος της Αγυιάς, τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Ξερόλακα καθώς και τους ορεινούς όγκους εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων για τον έγκαιρο εντοπισμό & αναγγελία της φωτιάς και αφετέρου τη γρήγορη προσβολή της με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επίσης απαιτείται η συντήρηση πλατειών, δεντροστοιχιών, κοπή ξερών δένδρων-κλαδιών από εξειδικευμένο  προσωπικό, για την αποφυγή πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο.

Ο Δήμος Πατρέων  έχει στην κυριότητα του ένα άλσος, το Δασύλλιο, εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης, το οποίο είναι μοναδικός πνεύμονας πρασίνου για την πόλη της Πάτρας. Είναι κατά βάση, πευκόφυτο και άρα εξαιρετικά επικίνδυνο για  εκδήλωση πυρκαγιάς και απαιτείται  συνεχής καθημερινή φύλαξη και ετοιμότητα για την αποτροπή και κατάσβεση αυτής.

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανωτέρω κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου Πατρέων κατά την αντιπυρική περίοδο καθίσταται επιτακτική η πρόσληψη των 37 αυτών ατόμων».

ΣΧΟΛΙΑ