Πάτρα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας – Θέσεις και ειδικότητες

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Πιθανότατα αύριο Παρασκευή, θα δημοσιεύσει ο ΟΑΕΔ τη νέα πρόσκληση της κοινωφελούς εργασίας για τις 7.180 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας σε 34 δήμους της χώρας, ανάμεσά τους και ο Δήμος Πατρέων.

Οι συμβάσεις της νέας κοινωφελούς εργασίας είναι 8μηνης διάρκειας. Οσοι είναι έως 25 ετών θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με μοριοδότηση και με κύριο χαρακτηριστικό το διάστημα που έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας. Ενισχυμένη μοριοδότηση προβλέπεται για μακροχρόνια ανέργους και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και για οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο γονέα. Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, όπως αναφέρει σε αποκλειστική δήλωσή της στο ένθετο «Αγορά Εργασίας» η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την Απασχόληση Ράνια Αντωνοπούλου, τονίζοντας ότι τα κριτήρια είναι τα εξής:

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

-Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.

-Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

-Ηλικία.

-Αριθμός ανήλικων τέκνων.

-Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή/και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

-Εντοπιότητα.

-Δικαιούχοι ΚΕΑ.

Οι άνεργοι πρέπει: 1. Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους. Για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από αρμόδιες κρατικές αρχές (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του υπουργείου Παιδείας, Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία και άλλα αδικήματα, β) να μην είναι υπόδικοι, γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως. Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα και μέχρι τρεις (3) επιβλέποντες φορείς (δήμους).

Οι θέσεις και οι ειδικότητες για το Δήμο Πατρέων

ΔΕ           ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ     7

ΔΕ           ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER      1

ΔΕ           ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB                5

ΔΕ           ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ              4

ΔΕ           ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ    1

ΠΕ           ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ               2

ΥΕ           ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ           160

ΠΕ           ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ    8

ΤΕ           ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  3

ΠΕ           ΓΕΩΠΟΝΩΝ        2

ΠΕ           ΓΕΩΛΟΓΩΝ         1

ΤΕ           ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ    4

ΔΕ           ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ    35

ΤΕ           ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ       2

ΤΕ           ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ              4

ΠΕ           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 14

ΤΕ           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9

ΔΕ           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ            21

ΥΕ           ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ           3

ΥΕ           ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ              1

ΥΕ           ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ         3

ΥΕ           ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ              3

ΥΕ           ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    22

ΥΕ           ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ             109

ΥΕ           ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                36

ΔΕ           ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ              30

ΥΕ           ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 4

ΥΕ           ΒΟΗΘΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ             2

ΥΕ           ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ          24

ΥΕ           ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ      12

ΥΕ           ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ      1

ΥΕ           ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ               12

ΔΕ           ΒΟΗΘΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ               2

ΤΕ           ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ            12

ΠΕ           ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   12

ΤΕ           ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ               1

ΥΕ           ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ       25

ΔΕ           ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  12

ΤΕ           ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ          2

ΤΕ           ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ     3

ΤΕ           ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  5

ΤΕ           ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ         5

ΔΕ           ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     10

ΔΕ           ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ     2

ΤΕ           ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ     2

ΤΕ           ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  7

ΠΕ           ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  15

ΔΕ           ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ        2

ΔΕ           ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ             4

ΠΕ           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ            5

ΔΕ           ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ              6

ΠΕ           ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ              3

ΤΕ           ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ              7

ΠΕ           ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ              1

ΠΕ           ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            27

ΤΕ           ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            16

ΠΕ           ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ         5

ΠΕ           ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ                6

ΠΕ           ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ              7

ΔΕ           ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ  3

ΤΕ           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    8

ΤΕ           ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ        2

ΠΕ/ΤΕ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ         10

ΔΕ           ΜΑΓΕΙΡΩΝ          7

ΔΕ           ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   32

ΔΕ           ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ              2

ΠΕ           ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ  ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ                1

ΠΕ           ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ          4

ΠΕ           ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                2

ΠΕ           ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13

ΤΕ           ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3

ΠΕ           ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ    4

ΠΕ           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    10

ΤΕ           ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ   3

ΔΕ           ΜΟΥΣΙΚΗΣ          8

ΠΕ           ΜΟΥΣΙΚΩΝ         6

ΔΕ           ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ       5

ΔΕ           ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ            24

ΔΕ           ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ     30

ΔΕ           ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ              6

ΔΕ           ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ               13

ΤΕ           ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ          4

ΔΕ           ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ     10

ΠΕ           ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ      1

ΠΕ           ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     5

ΔΕ           ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ       6

ΠΕ           ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ              15

ΤΕ           ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ    4

ΔΕ           ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 3

ΣΧΟΛΙΑ