Αχαϊα: Υψηλή η βαθμολογία για τους Δήμους Πατρέων, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου

Πού έχουν τις καλύτερες επιδόσεις – Ολα τα αποτελέσματα του ΚΕΦίΜ

Παρουσίασε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ) τον νεοσύστατο Ελληνικό Δείκτη Αποτελεσματικότητας των Δήμων, στην πρώτη εκδήλωση για το 2019. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ Δήμοι και Επιχειρηματικότητα του Eurasian Money Show Athens.

Οι επιδόσεις των δήμων της Αχαϊας

Σε υψηλά επίπεδα η βαθμολόγηση των Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων και Ερυμάνθου της Αχαϊας.

Ανάμεσα στους δέκα δήμους με τις καλύτερες επιδόσεις στο πεδίο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους δημότες τους βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων.

i. Μεγάλοι αστικοί δήμοι

# Δήμος Βαθμολογία 2017 Βαθμολογία 2016 Βαθμολογία 2015

1 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15,33 13,33 13,33

2 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 15,00 15,00 15,00

= ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 15,00 15,00 15,00

= ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 15,00 15,00 15,00

= ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15,00 17,00 17,00

= ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 15,00 13,33 13,33

= ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 15,00 15,00 15,00

= ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 15,00 15,00 15,00

3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13,33 13,33 13,33

= ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13,33 13,33 13,33

= ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 13,33 13,33 13,33

= ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13,33 13,33 13,33

= ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13,33 13,33 13,33

= ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 13,33 13,33 13,33

= ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 13,33 13,00 13,00

= ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 13,33 13,33 13,33

= ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 13,33 13,33 13,33

= ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,33 11,33 11,33

Οι δημότες των Καλαβρύτων βρίσκεται στην τρίτη θέση του δείκτη αποτελεσματικότητας των δήμων, ενώ βρίσκεται ανάμεσα και στους μικτούς Δήμους με αρκετά καλές επιδόσεις σε διάφορους τομείς.

Το ίδιο ισχύει και για τον Δήμο Ερυμάνθου, του οποίου οι επιδόσεις εμφανίζουν υψηλή βαθμολόγηση.

Τι είναι ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων;

Ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων που συνέταξε πιλοτικά και παρουσιάζει για πρώτη φορά φέτος το ΚΕΦίΜ «Μάρκος Δραγούμης» αξιολογεί τις δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία βασικά πεδία: την Οικονομική Διαχείριση, τη Διαφάνεια και Λογοδοσία, και τις Υπηρεσίες προς τους Δημότες.

Ο Δείκτης συντάχθηκε βάσει του αντίστοιχου λιθουανικού (Lithuanian Municipal Performance Index) ο οποίος δημοσιεύεται σε ετήσια βάση από το Lithuanian Free Market Institute και αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για την αποτελεσματικότητα των δημοτικών αρχών στη χώρα.

Στόχος του Δείκτη είναι ο εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών και η ανάδειξη των θετικών παραδειγμάτων εκείνων των δημοτικών αρχών που έχουν καταφέρει να αξιοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους σ’ αυτές πόρους εν μέσω των αυστηρών γραφειοκρατικών περιορισμών του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Φιλοδοξία μας είναι ο Δείκτης, εμπλουτιζόμενος κάθε φορά με νέα δεδομένα και πτυχές της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, να λειτουργήσει ως αφορμή άμιλλας μεταξύ των δήμων και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης των δημοτικών αρχών για τους πολίτες, με απαρχή τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2019.

Από το σύνολο των 325 δήμων της χώρας, δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων οι Δήμοι Βιάννου, Βόρειων Τζουμέρκων, Γαύδου, Νικολάου Σκουφά και Σφακίων.

Τα δεδομένα ταξινομήθηκαν σε τρία βασικά πεδία:

− Στο πεδίο της οικονομικής διαχείρισης, που αφορά τον βαθμό αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων σε κάθε δήμο πόρων·
− Στο πεδίο της διαφάνειας και λογοδοσίας, και
− Στο πεδίο των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών.

Δεδομένου του ότι οι ελληνικοί δήμοι εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την πυκνότητα, την αστικότητα, και τη γεωγραφική τους θέση – διαφοροποιήσεις που αναγνωρίζονται άλλωστε από την ισχύουσα νομοθεσία και το Σύνταγμα – για τις ανάγκες της μελέτης αυτοί κατατάσσονται σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες:

− Τους μεγάλους αστικούς δήμους, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη οικιστική πυκνότητα και σχεδόν το σύνολο της έκτασής τους είναι πολεοδομημένο. Κυρίως εντοπίζονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής και πέριξ της Θεσσαλονίκης.
− Τους μεικτούς δήμους, που χαρακτηρίζονται από μεγάλο μέρος μη-δομημένης έκτασης.

Κατ’ εξοχήν πρόκειται για δήμους που έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις βάσει του σχεδίου Καλλικράτης και βρίσκονται στην επαρχία.

− Τους μεγάλους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους (άνω των 10.000 κατοίκους), και
− Τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους (με λιγότερους από 10.000 κατοίκους).

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για κάθε δήμο συνθέτουν την τελική βαθμολογία του, αφού σταθμιστούν ως εξής: στο πεδίο της οικονομικής διαχείρισης αποδίδεται σχετική βαρύτητα 70 μονάδων, στο πεδίο της διαφάνειας και της λογοδοσίας αποδίδονται 10 μονάδες, και στο πεδίο των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών 20 μονάδες.

Ο δήμος με την καλύτερη επίδοση σε κάθε επιμέρους υποπεδίο λαμβάνει και την ανώτατη δυνατή βαθμολογία, ενώ ο δήμος με τη χειρότερη επίδοση βαθμολογείται με μηδέν, ή κατά περίπτωση του αφαιρείται ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός μονάδων. Οι ενδιάμεσοι δήμοι βαθμολογούνται ανάλογα της σχετικής τους επίδοσης.

Για κάθε υποδείκτη, παρουσιάζεται αρχικά η γενική κατάταξη των δέκα καλύτερων δήμων και στη συνέχεια η αντίστοιχη κατάταξη ανά κατηγορία δήμων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της μελέτης.

ΣΧΟΛΙΑ