Συνεχίζεται η προθεσμία προσφορών μίσθωσης ακινήτου για το Δημοτικό Ωδείο Πατρών

Έως τις 30 Οκτωβρίου

Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων υπενθυμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ότι έχει δοθεί στην δημοσιότητα και έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» καθώς και στις ιστοσελίδες του Δήμου και του Οργανισμού, προκήρυξη, η οποία αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος μειοδοτικής Δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου όπου θα φιλοξενηθούν οι υπηρεσίες και τα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, μετά την επιβεβλημένη μετεγκατάστασή του.

Ο λόγος της μετακόμισης είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης – επισκευής στο κτίριο της οδού Αράτου το οποίο αποτελεί τη φυσική του έδρα.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους της προκήρυξης μέσω της «Διαύγειάς», της ιστοσελίδας του Δήμου Πατρέων (e-patras.gr),  της ιστοσελίδας του Πολιτιστικού Οργανισμού (patrasculture.gr) και τον τοπικό Τύπο στον οποίο έχει ήδη δημοσιευθεί .

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει, σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη:

  • να αποτελεί ενιαίο κτίριο ή ενιαίο συγκρότημα κτιρίων και να περιέχει τουλάχιστον 10 αίθουσες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν προς διδασκαλία, ύψους τουλάχιστον 2,80 μέτρων έκαστη, εμβαδού 16m2 η μία και οι λοιπές τουλάχιστον 10m2, ενώ η σχέση μήκους προς πλάτος αυτών δεν πρέπει να ξεπερνά το 2:1.

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του ΔΒΠΟΔΠ σε σφραγισμένο φάκελο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΙΑ