ι αλλάζει στις εργασιακές σχέσεις – Ολες οι ανατροπές για τους εργαζόμενους

Με τη πρόσφατη Κ.Υ.Α. 12998/232 εξειδικεύτηκε το πλαίσιο του μέτρου αναστολής εργασιακών σχέσεων.

Με τη νέα δέσμη προβλέθηκε η δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής του μέτρου αναστολής εργασιακής σχέσης και του μέτρου της ιδιότυπης εκ περιτροπής απασχόλησης (απασχόληση ασφαλούς λειτουργίας ), καθώς και δυνατότητα καταβολής για πρόσθετη αμοιβής από τον εργοδότη για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία ενώ η σύμβαση εργασίας τους έχει ανασταλεί.
Στις παρακατώ 14 ερωτήσεις και απαντήσεις, αναλύονται από τον εργατολόγο Γιάννη Κάπο, μελος του ΔΣ Αθηνών, όλα τα νέα μέτρα και λύνονται απορίες που αφορούν, το ποιοι δικαιούνται τη μείωση ενοικίου, την αποζημίωση των 800 ευρώ καθώς και το πως θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα για το τρέχον έτος.

Δείτε επίσης: Στην εντατική με κοροναϊό ο θρύλος της folk Τζον Πρίνε

Με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-3-2020, σε συνέχεια των σχετικών κυβερνητικών εξαγγελιών, αλλάζει άρδην το τοπίο στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων την εποχή του κοροναϊού. Απαγόρευση απολύσεων, επιδοτούμενη αναστολή συμβάσεων εργασίας, ενδο-ομιλικη μεταφορά προσωπικού και εκ περιτροπής απασχόληση με διαδικασίες «fast track» είναι τα πρώτα μέτρα που προέκρινε η κυβέρνηση ως απαραίτητα, για την προστασία και διατήρηση των εργασιακών σχέσεων.

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δίχως να έχει απαγορευτεί η λειτουργία τους με κυβερνητική απόφαση, δύνανται να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.
Προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου:
α) Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κλάδο, που έχει οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδος πληττόμενος από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.
β)Η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής πρέπει να λάβει χώρα έως την 20/4/2020.
γ) Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους , επί ποινή ακυρότητας της καταγγελίας.
δ) Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Όπως ρητώς προβλέπεται στην σχετική Π.Ν.Π., οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής (απαγόρευση λειτουργίας), και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές τυγχάνουν άκυρες. Στη διάταξη αυτή χορηγήθηκε ισχύς αναδρομικής εφαρμογής από 18-3-2020 και άρα καταλαμβάνει και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας που έγιναν από 18 έως 20 Μαρτίου 2020.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Δικαιούνται :
α) οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έπαυσε υποχρεωτικά η λειτουργία τους με κυβερνητική απόφαση (περ.1 ως άνω)
β)οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν την λειτουργία τους κατ’ επιλογή (περ. 2 ως άνω)
γ) εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους. Δεδομένης της διατύπωσης της ρύθμισης, συνάγεται ότι στην κατηγορία αυτή υπάγονται μόνον εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και όχι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση λύθηκε μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 20 Μαρτίου 2020 λόγω παρόδου του χρόνου ισχύος της σύμβασης.

Ζήτημα τίθεται βέβαια για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων εκείνων, που ενώ είναι πραγματικά αδύνατο να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, λόγω των πρόσφατων κυβερνητικών αποφάσεων, δεν διαθέτουν κάποιον από Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας πληττόμενου κλάδου. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές τυγχάνουν, προς το παρόν, εντελώς απροστάτευτοι, δεδομένου του ότι αφενός δεν δικαιούνται το ποσό αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αφετέρου ο εργοδότης τους έχει τη δυνατότητα να μην καταβάλλει μισθό για το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργεί η επιχείρησή του επικαλούμενος ανώτερη βία.

ΣΧΟΛΙΑ