Επιστολή του Αχαιού βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μάρκου προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ

Για το θέμα των Εργατικών Κατοικιών στον Άγιο Νεκτάριο

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Κώστας Μάρκου απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο και Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη αναφορικά με το θέμα των Εργατικών Κατοικιών στον Άγιο Νεκτάριο.

Συνημμένα θα βρείτε την με αρ. πρωτ. 1024/10.12.2019 επιστολή – απάντηση του Πρόεδρου και Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη προς τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Κώστα Μάρκου, καθώς επίσης και την με ίδια ημερομηνία επιστολή – ανταπάντηση του Κώστα Μάρκου.

Ο κ. Πρωτοψάλτης εμμένει στη θέση που εξέφρασε και στο πρόσφατο παρελθόν, επικαλούμενος τη Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και ισχυριζόμενος ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34 [παρ. 6. περ. β’ υποπερ. αα], την οποία ο κ. Πρωτοψάλτης χαρακτηρίζει ως ειδική που υπερισχύει της γενικής διάταξης του άρθρου 35, ο ΟΑΕΔ νομιμοποιείται να δαπανήσει πόρους κληρονομημένους από τον τ. ΟΕΚ ή και άλλους διαθέσιμους πόρους.

“… μόνο για την εκκαθάριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κατασκευαστικό πρόγραμμα του καταργηθέντος Οργανισμού (ΟΕΚ) και συγκεκριμένα για την εκκαθάριση υποχρεώσεων που απορρέουν από γεγενημένες σχέσεις (σχέσεις ρυθμισμένες κατά τον νόμο πριν από την εγκατάσταση του ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τ. ΟΕΚ).”

Καταλήγει δε με την επιστολή του ότι ο Κώστας Μάρκου δημιουργεί “λανθασμένες και ψευδείς εντυπώσεις” και ότι μετατρέπει “ένα σημαντικό ζήτημα σε “αντικείμενο” μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων”, που εκτιμά ότι “δεν εισφέρει σε μια πραγματική προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν την κοινωνία”.

Ο  Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Κώστας Μάρκου, με την νέα επιστολή του θέτει τα εξής ζητήματα – ερωτήματα στον κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Πρώτον, αναφέρεται σε πρόσφατη [2017] Υπουργική Απόφαση με αντικείμενο την αποκατάσταση “για πολιτιστικές χρήσεις” των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV & ΕΛΕΥΣΙΝΑ V και σημειώνει ότι η ίδια η ΥΑ χαρακτηρίζει την ενέργεια αυτή του ΟΑΕΔ “αναγκαία στα πλαίσια του κοινωνικού σκοπού του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής”.

Με δεδομένο λοιπόν ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε η πολιτική βούληση για δαπάνη χρημάτων από τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, γιατί κάτι παρόμοιο δεν μπορεί να γίνει και σήμερα;

Δεύτερον, σημειώνει ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34 [παρ. 6. περ. β’ υποπερ. εε], δηλαδή με υποπερίπτωση που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την υποπερίπτωση που επικαλείται ο κ. Πρωτοψάλτης και η Νομική του Υπηρεσία, δίνεται το δικαίωμα στον ΟΑΕΔ να δαπανά κονδύλια για κοινωνικούς σκοπούς για την υλοποίηση προγραμμάτων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού.

Με τη διάταξη αυτή, εκτός από την κατάδειξη της ουσιαστικής αβασιμότητας των ισχυρισμών του κ. Πορέδρου,  εξουδετερώνεται και το “επιχείρημα” περί ειδικών και γενικών διατάξεων.

Τρίτον, υπενθυμίζει στον κ. Πρόεδρο του ΟΑΕΔ ότι στην προηγούμενη επιστολή του αναφέρθηκε και σε δυο ακόμα διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες ο ΟΑΕΔ έχει τη δυνατότητα και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την επίλυση του προβλήματος. Τα άρθρα αυτά «εξαφανίστηκαν» από την απάντηση του κ. Προέδρου!

Τέλος, καλεί τον κ. Πρωτοψάλτη να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει με τη νέα επιστολή του και να πράξει το καθήκον του, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι επιλέγει να μην ασχοληθεί προς το παρόν με τις κρίσεις του περί ψευδών εντυπώσεων και μικροπολιτικής.

Άλλωστε τα εκατέρωθεν επιχειρήματα “μιλάνε από μόνα τους” και η καταφυγή σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς μάλλον δείχνει αδυναμία και προσπάθεια αλλαγής – εκτροπής της ατζέντας της συζήτησης παρά οτιδήποτε άλλο.

Η νέα επιστολή, όπως και η προηγούμενη άλλωστε, κοινοποιείται και στον κ. Δήμαρχο Πατρέων.

ΣΧΟΛΙΑ