Αλλαγή σκυτάλης στους αντιδημάρχους του Δήμου Ερυμάνθου

Ποιοι αναλαμβάνουν καθήκοντα

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θάνος Καρπής προχώρησε στην αντικατάσταση των τριών εκ των τεσσάρων Αντιδημάρχων του Δήμου, ορίζοντας στις αντίστοιχες θέσεις τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

 

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι:

  • Κανελλάκης Περικλής του Ευάγγελου: ορίζεται υπεύθυνος Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων, καθώς και πολιτιστικών & νεολαίας.
  • Μανέττας Ιωάννης του Γεωργίου: ορίζεται υπεύθυνος επισκευής και συντήρησης των Δημοτικών υποδομών, του Γραφείου Κίνησης, της Πολιτικής Προστασίας, της άρδευσης και της Καθαριότητας.
  • Παπαναγιώτου Αθανάσιος του Παναγιώτη: ορίζεται υπεύθυνος Δημοτικού Φωτισμού και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, Απασχόλησης, Αγροτικών και Κτηνοτροφικών θεμάτων, Εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και για θέματα που αφορούν τη Δ.Ε. Λεοντίου.

 

Σημειωτέον ότι ο Αντιδήμαρχος Βγενόπουλος Απόστολος του Αγγέλου, παραμένει στη θέση που έχει οριστεί και διατηρεί τις ίδιες αρμοδιότητες που του έχουν μεταβιβαστεί με προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου.

ΣΧΟΛΙΑ