Πάτρα: Το ΦΕΚ με τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Οι νέοι συντελεστές εμπορικότητας – Αναλυτικοί πίνακες

Μειώνονται ύστερα από εννέα χρόνια οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Οι μειώσεις ισχύουν αναδρομικά από τις 21 Μαΐου 2015.

Η ΠΟΛ 1009 είναι η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόζονται όχι μόνο οι τιμές ζώνης στο σύστημα αντικειμενικού της αξίας των ακινήτων αλλά και οι συντελεστές εμπορικότητας.

Οι μειώσεις των τελευταίων, επιφέρουν μειώσεις και στις αξίες των εμπορικών ακινήτων.

Η απόφαση περιέχει δύο πίνακες. Με τον πρώτο αναπροσαρμόζονται οι τιμές ζώνης και με τον δεύτερο, οι συντελεστές εμπορικότητας.

Οι αναπροσαρμογές στις τιμές ζώνης

Σε όλες τις περιοχές με τιμή ζώνης κάτω από 600 ευρώ και πάνω από 4000 ευρώ δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

Όσον αφορά στους συντελεστές εμπορικότητας διαμορφώνονται ως εξής:

Συντελεστές εμπορικότηταςΟι τιμές των συντελεστών οικοπέδου (Σ.Ο.), οι πίνακες τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) και συντελεστή εκμετάλλευσης ισογείου (Κ) καθώς και τα διαγράμματα στα οποία απεικονίζονται οι ζώνες τιμών παραμένουν ως έχουν.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ 

ΣΧΟΛΙΑ