Οι Πατρινοί θα «βλέπουν» σε πραγματικό χρόνο το μολυσμένο αέρα που αναπνέουν και τα ντεσιμπέλ που τους «κουφαίνουν»

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Σε «καθεστώς» έξυπνης πόλης θα ζουν και θα κινούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της Πάτρας, καθώς μέσα από την τοποθέτηση ενός σύγχρονου συστήματος αισθητήρων θα μπορούν να ενημερώνονται για σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της ζωής αλλά και επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία.
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και αφορά στην έγκριση κατάρτισης των όρων διακήρυξης και καθορισμού κριτηρίου κατακύρωσης του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» και προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €
Μέσα από την εγκατάσταση του δικτύου των έξυπνων αισθητήρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος οι πολίτες θα μπορούν παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ανάλυση των δεδομένων, σχετικά με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, επίπεδα θορύβου, μόλυνση της ατμόσφαιρας,

Μέσω του δικτύου έξυπνων αισθητήρων επιδιώκεται:

(α) Εφαρμογή λύσεων έξυπνης πόλης για την βελτίωση μικροκλίματος αστικών περιοχών και την προστασία του περιβάλλοντος.

(β) Έλεγχος των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος (carbonfootprint) του Ιστορικού Κέντρου του Δήμου Πατρέων, ώστε να εντοπισθούν οι περιοχές που χρήζουν προστασίας και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

(γ) Καταγραφή και έλεγχος περιβαλλοντικής ρύπανσης, ποιότητας του αέρα, ηχορύπανσης και φωτορύπανσης μέσω τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.

(δ) Έλεγχος και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον αστικό ιστό.

(ε) Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ μέσω πολυκαναλικής διάθεσης.

(στ) Αύξηση της προσβασιμότητας σε ανοικτά δεδομένα.

Στους πολίτες θα παρέχεται, μέσω εφαρμογών (διαδικτυακής πύλης αλλά και εφαρμογής για φορητές συσκευές), δυνατότητα θέασης των περιβαλλοντολογικών δεδομένων καθώς και άλλων χρήσιμων πληροφοριών που θα παράγονται από το δίκτυο έξυπνων αισθητήρων των κόμβων μέτρησης.

 

ΣΧΟΛΙΑ