Για τακτοποίηση οφειλών καλεί τα μέλη του το Επιμελητήριο Αχαίας

Της περιόδου 2015 έως το 2019

Να φροντίσουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές ετήσιων τελών ΓΕΜΗ, από το 2015 έως το 2019, έως τις 31 Οκτωβρίου 2019, ενημερώνει τα μέλη του, Ατομικές επιχειρήσεις και Νομικά πρόσωπα, το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Από την 1η Νοεμβρίου 2019 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ), θα προχωρήσει σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ),  σε ηλεκτρονική διαδικασία βεβαίωσης Τελών ΓΕΜΗ που οφείλονται από τις επιχειρήσεις . Η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική για τα Επιμελητήρια – Υπηρεσίες ΓΕΜΗ σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ελέγχουν τυχόν οφειλές μέσω:

1.     Της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΓΕΜΗ https://services.businessportal.gr/

2.     Επικοινωνίας με την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αχαΐας στα 2610277679, 2610277779 και 2691061965

ΣΧΟΛΙΑ