25 Σεπτεμβρίου η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος,

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:

 

 • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός
 • Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του  ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός
 • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»
 • Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»
 • Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου
 • α) Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης – Καρναβάλι Πάτρας, β) Προέδρου και Αντιπροέδρου του ανωτέρω Δ.Σ.
 • α)  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, β) Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ
 • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΠ
 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου φορέα «Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Νομού Αχαΐας».
 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας.
 • Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας.
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων για εκλογή στο νέο Δ.Σ. της εταιρείας Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων στην επαναληπτική γενική συνέλευση μετόχων της εταιρείας ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας

 

 • Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πατρέων στην ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
 • Ορισμός μελών στο Τοπικό Συντονιστικό Όργανο για την Πολιτική Προστασία εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος)
 •  Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Πατρέων και του αναπληρωτή του στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση συμμετοχής στο εγκεκριμένο πρόγραμμα “Action planning network on urban resourse centers- URBACT” (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2015) στο Ανατολικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή- Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Ολοκλήρωση των α’ και β’ φάσεων της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης της οδού Αθανασίου Διάκου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2015), στον Κεντρικό τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικά έργα βελτίωσης οδού Κανακάρη, από Νόρμαν έως Αράτου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων νοτίων και ανατολικών περιοχών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Επισκευή- κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην τοπική Κοινότητα Ρωμανού του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την υπηρεσία «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, – Π. Παπαευθυμίου Αρμ. Δ/ντής).
 • Αντικατάσταση μελών  στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης  Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Γεώργιου Τσούτη σε οικογενειακό τάφο  (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Λάμπρου Παναγιώτη σε οικογενειακό τάφο  (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Τροποποίηση εγκεκριμένου ταφολογίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σουλίου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) (αριθ. 2639)

 

 

ΣΧΟΛΙΑ