Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μεσολογγίου

Πρόεδρος ο Δήμαρχος Κώστας Λύρος

Πραγματοποιήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης την έγκριση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου στο   «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Τα καθήκοντα Προέδρου του Νομικού Προσώπου αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Κώστας Λύρος. 

ΣΧΟΛΙΑ