Προκαλεί η Αττική οδός στην ανακοίνωσή της για τις αυξήσεις των διοδίων!

«Θα μπορούσαν να είναι και μεγαλύτερες…»

“Νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμά μας από τη σύμβαση με την Πολιτεία” δηλώνει η Αττική Οδός σχετικά με τις αυξήσεις στα διόδια. Η τελική τιμή των διοδίων θα είναι 3 ευρώ από 2,80 και η αύξηση θα πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουλίου και του χρόνου θα επιβληθεί περαιτέρω αύξηση οπότε τα διόδια θα φτάσουν στα 3,30 ευρώ.

Προσπαθώντας να δικαιολογήσει την σημαντική αύξηση της τιμής αναφέρει επίσης ότι θα μπορούσαν να είναι και μεγαλύτερες καθώς τα Άνω Συμβατικά Όρια Διοδίων Τελών ανέρχονται σήμερα σε €3,77.

Η Αττικής Οδός επικαλείται τη σύμβαση παραχώρησης που υπέγραψε το 1996 (κυρώθηκε από τη Βουλή στις 16/12/1996) με το Κράτος εμμένοντας στις αυξήσεις των διοδίων που έχει ανακοινώσει με ισχύ από την 1η Ιουλίου και την 1η Ιανουαρίου.

Πιο αναλυτικά, η Αττική οδός υποστηρίζει ότι: «Αποτελεί νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμα της εταιρείας, εκπορευόμενο από το Άρθρο 50.1.2. της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Αττική Οδός Α.Ε.» Σήμερα, το Α.Σ.Ο.Δ.Τ. ανέρχεται σε €3,77 άρα τόσο η νέα ονομαστική τιμή διοδίου που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2019 (€3,00), όσο και αυτή που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2020 (€3,30), είναι σημαντικά χαμηλότερες του επιτρεπτού ορίου.

ΣΧΟΛΙΑ