Πανεπιστήμιο Πατρών: Θέσεις για μηχανικούς πληροφορικής

Έως 9 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής προτάσεων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 486 / 21-11-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ& Πληροφορικής», που χρηματοδοτείται από το ΤΣΜΕΔΕ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Γαροφαλάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/12/2016

ΣΧΟΛΙΑ