Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ

Για τις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας

Η διάθεση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ, προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.), ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, ως εξής:

Η υπουργική απόφαση σε μορφή pdf

ΣΧΟΛΙΑ