Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Εργαζόμενους της Πάτρας

Διάρκειας 50 ωρών-Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες εργασιακές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο 2019 θα ξεκινήσουν στην πόλη της Πάτρας τα ακόλουθα προγράμματα:

  1. Ζητήματα διαφορετικότητας, κοινωνική δράση και δικτύωση 

Το θεματικό αντικείμενο απευθύνεται σε όσους και όσες επιθυμούν να εξοικειωθούν με ζητήματα που σχετίζονται με την ταυτότητα και την ετερότητα (εθνοτική, πολιτισμική, γλωσσική, φύλου, κ.α.), τα στερεότυπα και τις διακρίσεις, αλλά και να σχεδιάσουν δράσεις ένταξης, υπεράσπισης της ισότητας και των δικαιωμάτων και ανάδειξης της διαφορετικότητας ως παράγοντα εμπλουτισμού των κοινωνιών μας. 

  1. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι – Βασικές Δεξιότητες Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων 

Το θεματικό αντικείμενο προσφέρει μια επισκόπηση των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να έχει ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων εστιάζοντας ιδιαίτερα στο σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας και στην υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας.

  1. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ 

Το θεματικό αντικείμενο οδηγεί δωρεάν στην απόκτηση Πιστοποιητικού που ζητείται στους περισσότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ (word, excel και Internet). 

Τα προγράμματα είναι διάρκειας 50 ωρών, 30 ώρες δια ζώσης και 20 ώρες εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Για το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης η παρακολούθηση είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης / παρακολούθησης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα θεματικά αντικείμενα και να κάνετε την αίτησή ως εξής:

➡ Ηλεκτρονική αίτηση www.inegsee.gr/aitisi 

➡ Επικοινωνία με τα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ στα τηλέφωνα 2610624755 & 2610226347, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

➡ Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα http://bit.ly/2o3xoZW

ΣΧΟΛΙΑ