Διάκριση της ομάδας «OPEN ROBOTICS» της δράσης «[email protected]»

Πήρε την καλύτερη βαθμολογία από όλες τις συμμετοχές δημοτικών από όλη την Ελλάδα

Στις 7 Ιουνίου 2019 ολοκληρώθηκε η 2η χρονιά της δράσης [email protected] που λαμβάνει χώρα στο Μουσείο  Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών και στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 100 παιδιά Δ’-Στ’ Δημοτικού, από ομίλους ρομποτικής.

Η ομάδα Open Robotics που αποτελείται από πέντε παιδιά Δημοτικού συμμετείχε στον  «1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» και πήρε την καλύτερη βαθμολογία από όλες τις συμμετοχές δημοτικών από όλη την Ελλάδα, που συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό, με το έργο Ρομποτικό πλωτό όχημα για τον καθαρισμό δεξαμενών και σιντριβανιών.

Η παρουσίαση και τα σχέδια του έργου είναι διαθέσιμα στο:https://robotics.ellak.gr/robotics_participant/robots_met/

ΣΧΟΛΙΑ