5.134 προσλήψεις σε δήμους, νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΔΕΗ, υπουργεία, Ενοπλες Δυνάμεις

Για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι προσλήψεις σε δήμους και νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού. Εκτός από τα νοσοκομεία, που ενισχύονται με 2.420 προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, και οι δήμοι προχωρούν σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού.

Συνολικά οι δήμοι θα προσλάβουν 349 υπαλλήλους που θα υπογράψουν συμβάσεις τετράμηνης διάρκειας. Το επικουρικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στα νοσοκομεία θα υπογράψει συμβάσεις διετούς διάρκειας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές αυτή την εβδομάδα για επιπλέον 2.365 προσλήψεις σε ΕΚΑΒ, ΔΕΗ, υπουργεία και Ενοπλες Δυνάμεις. Συνολικά οι νέες προσλήψεις ανέρχονται σε 5.134. Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για 1.000 εποχικούς πυροσβέστες.

2.200 γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικοί στα νοσοκομεία λόγω κορωνοϊού

Μαζικές προσλήψεις ζητούν τα νοσοκομεία προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις έκτακτες καταστάσεις που έχει επιφέρει στη χώρα μας η διασπορά του κορωνοϊού. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ. Πέτσας ανακοίνωσε ότι οι εγκρίσεις για πρόσληψη ιατρικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού έχουν φτάσει, πλέον, τις 4.200, εκ των οποίων περίπου 2.000 έχουν αναλάβει ήδη υπηρεσία, ενώ οι υπόλοιποι θα αναλάβουν τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, για όσο διάστημα κρατήσει η κατάσταση αυτή, θα συνεχιστούν οι προσλήψεις γιατί το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό της χώρας αυτή τη στιγμή είναι από τα σημαντικότερα όπλα κατά του ιού. Ο υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας είχε δηλώσει πριν από λίγες μέρες ότι θα γίνουν όσες προσλήψεις χρειαστούν. Πρόκειται για διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, ο αριθμός των εγκρίσεων και των προσλήψεων θα αυξάνεται.

Αλλωστε, εκτός από τον φόρτο εργασίας που έχει προκύψει στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ, το υπουργείο θα πρέπει να καλύψει και τα κενά των ανθρώπων που ενώ εργάζονται στα νοσοκομεία, αναγκάζονται να σταματήσουν είτε γιατί βρέθηκαν θετικοί στον ιό είτε επειδή ήρθαν σε επαφή με κάποιον που είναι θετικός και έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), συνολικά 98 γιατροί και νοσηλευτές έχουν διαγνωστεί με κορωνοϊό, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε νοσοκομεία αναφοράς. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 10% των συνολικών κρουσμάτων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του ΕΟΔΥ.

Προσλήψεις γιατρών

Υπενθυμίζουμε ότι η πλατφόρμα πρόσληψης επικουρικών ιατρών στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας είναι ανοιχτή και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Υγείας. Οι υγειονομικές περιφέρειες καταρτίζουν καταλόγους από τους οποίους αντλείται το προσωπικό που χρειάζεται κάθε νοσοκομείο. Ηδη μέχρι στιγμής έχουν γίνει 100 προσλήψεις γιατρών και έχει εγκριθεί η πρόσληψη άλλων 254. Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους και: α) είναι Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή έχουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Ελληνα-Ελληνίδα ή είναι υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 και της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145). Οι γιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτούς περισσότερο από πέντε έτη. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.moh.gov.gr/ ακολουθώντας τον σύνδεσμο «προσλήψεις-διορισμοί» και έπειτα «επικουρικοί γιατροί».

68 θέσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον κορωνοϊό

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εξήντα οκτώ ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα: 16 ΠΕ Ψυχολόγων, 16 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικών Λειτουργών, 16 ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών/τριών, 4 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας/Υγειονολόγων και 16 ΔΕ Οδηγών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να επισυνάψουν: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους. 2. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης, κατά περίπτωση. 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). Κάθε υποψήφιος μπορεί να σημειώσει στην αίτησή του μία ή και περισσότερες ειδικότητες της ίδιας κατηγορίας, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι τέσσερις ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ, στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ: [email protected] στη διαδρομή Ενημέρωση-Προκηρύξεις και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ήτοι: από 31-3-2020 έως 3-4-2020 και ώρα 15.00. Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2313330840, 2313330807, 2313319253.

15 εργάτες στον Δήμο Θηβαίων
Ο Δήμος Θηβαίων μετά την 26/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δεκαπέντε εργάτες καθαριότητας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 και του άρθρου 24 της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Δήμο Θηβαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Γερονικολό Ιωάννη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262350601 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e-mail: [email protected]

16 προσλήψεις στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 16 ατόμων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45/24.3.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 206 & 212 του ν. 3584/2007 για τη συνεπικούρηση των υπηρεσιών στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του COVID-19, διαρκείας τεσσάρων μηνών. Οι θέσεις είναι: 5 ΥΕ Εργατών καθαριότητας-συνοδοί απορριμματοφόρων, 2 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου, 1 ΔΕ Οδηγών, 6 ΔΕ Διοικητικών, 1 ΠΕ Ψυχολόγων και 1 ΤΕ Νοσηλευτών. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της έδρας του Δήμου έως και την 1/4/2020. Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τη διασπορά του COVID-19, σας γνωστοποιούμε ότι δεν θα είναι δυνατή η προσέλευση των ενδιαφερομένων εντός του δημοτικού καταστήματος και τα όποια ερωτήματα αφορούν στη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα απαντώνται μόνο τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας: 2132014926, 2132014961).

220 νοσηλευτές και τραυματιοφορείς στα 4 στρατιωτικά νοσοκομεία

220

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ενέκρινε την πρόσληψη 220 βοηθών νοσηλευτών και τραυματιοφορέων για 12 μήνες στα τέσσερα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Οι προσλήψεις θα γίνουν άμεσα προκειμένου το νέο προσωπικό να βοηθήσει στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Για τις θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπαιδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις τραυματιοφορέων θα πρέπει να διαθέτουν: Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. Απολυτήριοι τίτλοι Γ’ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 γίνονται δεκτοί.

46 διασώστες στο ΕΚΑΒ

Ξεκίνησε από χθες η διαδικασία αιτήσεων στην προκήρυξη 2Κ/2020 που αφορά στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο ΕΚΑΒ. Θα προσληφθούν 46 άτομα ως πλήρωμα ασθενοφόρου στον κεντρικό τομέα της Αθήνας. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) καθώς και παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 14 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπο

ΣΧΟΛΙΑ