11 στους 12 δανειολήπτες δεν απάντησαν στα e-mails του υπουργείου

Πρώτη προτεραιότητα για το υπουργείο Οικονομικών αναδεικνύεται η επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή τις απαντήσεις που έλαβε από τις επιστολές που απέστειλε προς όλους τους εμπλεκόμενους. Επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα του protothema.gr, στην ανακοίνωση τονίζεται πως η κυβέρνηση εντατικοποιεί τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση (Τράπεζες, Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής, δανειολήπτες ) για να αντιμετωπιστεί το μείζον ζήτημα.

Με βάση τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιεί, προκύπτει ότι:

– 11 στους 12 (ή 8%) που πήραν email δεν απάντησαν στο ΥΠΟΙΚ

– 1 στους 3 που απάντησε λέει ότι διέκοψε την αίτησή του για προστασία αλλά θέλει να την συνεχίσει στο μέλλον

– Μόλις 1 ή 2 όλοι κιόλας από όσους απάντησαν λέει πως δεν θέλει να ζητήσει προστασία

– 1 στους 4 λέει ότι δεν καταλαβαίνει πώς να συμπληρώσει αιτηση

– 1 στους 6 βλέπει ότι είναι λάθος τα στοιχεία τους που εμφανίζονται στην πλατφόρμα

– Μόλις 1 στους 20 όμως ρύθμισε με άλλο τρόπο

Στην ανακοίνωσή του πάντως, το υπουργείο Οικονομικών κάνει λόγο για «βελτίωση των αποτελεσμάτων». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

– οι προτάσεις ρύθμισης που έχουν υποβληθεί από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, έχουν σημειώσει αύξηση κατά 42% τον τελευταίο μήνα και έχουν υπερδιπλασιαστεί από το τέλος του έτους, φτάνοντας τις 924 (από 402 στο τέλος του 2019).

Σε όλες αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνεται και κρατική επιδότηση, η οποία φτάνει έως 50% στη δόση του δανείου. Ήδη, 437 δανειολήπτες έχουν ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις που τους έχουν γίνει και έχουν διασώσει την κύρια κατοικία τους, ενώ οι υπόλοιποι 487 έχουν προθεσμία ένα μήνα για να αποδεχθούν την πρόταση της τράπεζας.

– οι αιτήσεις των πολιτών που υποβάλλονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν με μεγαλύτερο ρυθμό, φτάνοντας πλέον τις 2.375, από 795 στο τέλος του 2019.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών ανέλυσε, με βάση τα στοιχεία που έχει αντλήσει από την έως τώρα ανταπόκριση των δανειοληπτών τόσο στα e-mails που τους στάλθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα όσο και στα ερωτηματολόγια που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τους λόγους για τους οποίους οι χρήστες της πλατφόρμας δεν προέβησαν στην οριστική υποβολή της αίτησης.

Από την μέχρι τώρα ανάλυση προκύπτει ότι από τους 6.204 δανειολήπτες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη απάντησαν οι 540, δηλαδή ποσοστό 8%, δηλώνοντας ότι:

-Έχουν σκοπό να συνεχίσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο άμεσο μέλλον 34,37%

-Δεν κατανοούν τις ενέργειες που απαιτούνται για τη συνέχιση της διαδικασίας 25,50%

-Δεν τους ενδιαφέρει η συνέχιση της διαδικασίας υπαγωγής στο νόμο 0,01%

-Δεν είναι επιλέξιμοι για ρύθμιση των οφειλών τους 12,13%

-Τα στοιχεία που αντλήθηκαν δεν είναι ορθά / πλήρη και είναι σε διαδικασία διόρθωσής τους 15,71%

-Άλλο 12,28%

Από τους 30.264 δανειολήπτες των οποίων οι αιτήσεις ακυρώθηκαν, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε επειδή δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια στην πλατφόρμα για διάστημα άνω των 3 μηνών, απάντησαν οι 708, δηλαδή ποσοστό 2,3%, δηλώνοντας ότι:

-Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη ρύθμιση των οφειλών τους 20,10%

-Σκοπεύουν να υποβάλλουν νέα αίτηση 32,20%

Αναμένουν τη βοήθεια δικηγόρου / λογιστή για να υποβάλουν την αίτησή τους 13,70%

-Αναμένουν να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο νομικό πλαίσιο για την ρύθμιση των οφειλών τους 6,10%

Ρύθμισαν τις οφειλές τους με άλλο τρόπο 4,90%

-Δεν τους ενδιαφέρει η υπαγωγή στο νόμο 2,10%

Τέλος, να σημειωθεί ότι συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα η απρόσκοπτη και χωρίς κόστος υποστήριξη των πολιτών από τα 44 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ) που λειτουργούν πανελλαδικά, καθώς και από το ειδικό helpdesk που έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr) για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας (ΗΠΠΚΚ).

Μέχρι σήμερα, μέσω του δικτύου ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ, έχουν εξυπηρετηθεί, συνολικά, 19.305 οφειλέτες με συνεχώς αυξανόμενη τάση.

Ενώ από την ημερομηνία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν υποβληθεί και απαντηθεί περισσότερα από 6.965 ερωτήματα από την ομάδα υποστήριξης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας; Πρώτης Κατοικίας -ΗΠΠΚΚ.

Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Οικονομικών, για να έχει συνολική εικόνα των προτάσεων ρύθμισης, έχει ζητήσει, μέσω συναντήσεων και επιστολών, τα στοιχεία των διμερών ρυθμίσεων που πραγματοποιούν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με τους δανειολήπτες.

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις απέστειλαν στοιχεία για τις ρυθμίσεις – μεταξύ των οποίων και δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση την πρώτη κατοικία – που πραγματοποιήθηκαν το 2ο εξάμηνο του 2019, και αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία αγοράστηκαν από Εταιρίες Διαχείρισης Κεφαλαίου και δεν ανήκουν σε Τραπεζικά Ιδρύματα.

Ειδικότερα:

– 20.593 δάνεια, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ρυθμίστηκαν επιτυχώς.

– Στα 3 από τα 4 μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διενεργήθηκε ταυτόχρονα και διαγραφή οφειλής. Δηλαδή, 75% των οφειλετών έλαβαν «κούρεμα» χρέους.

– Από αυτά, 20.340 ήταν στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και δάνεια μικρών επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ.

– 253 ήταν δάνεια μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 498 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, δηλαδή το 2ο εξάμηνο του 2019, οι τράπεζες ρύθμισαν 43.400 δάνεια πελατών, συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Όπως τονίζει στην ίδια ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών «θα συνεχίσει να κάνει ότι το δυνατόν, με κοινωνική ευαισθησία και αποφασιστικότητα, για την προώθηση της αντιμετώπισης του ζητήματος.

Το Υπουργείο Οικονομικών (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) σε συστηματική βάση θα παρουσιάζει σχετική έκθεση με στοιχεία, τα οποία θα αποτυπώνουν την εξέλιξη της πορείας του ζητήματος».

 

Δείτε εδώ τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

ΣΧΟΛΙΑ