Τρεις αλλαγές στις αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων

Αφορούν στις μετεγγραφές της ερχόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Β. Διγαλάκη με τις αλλαγές στις αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων, ύστερα από έγγραφη εισήγηση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης Π. Μήτκα, η οποία διαβιβάστηκε στο υπουργείο Παιδείας τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θυμίζουμε ότι οι αλλαγές αυτές αφορούν στις μετεγγραφές της ερχόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς και οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά δελτία τους έως τις 17 Ιουλίου πρέπει να γνωρίζουν τις νέες αλλαγές στις αντιστοιχίες των τμημάτων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Το Τμήμα «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αφαιρείται από την Ομάδα αντιστοίχισης «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» του ΠΙΝΑΚΑ Α ́ «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» και εντάσσεται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ ́ «ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ».

2. Το Τμήμα «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφαιρείται από τον ΠΙΝΑΚΑ Α ́ «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» , και εντάσσεται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ ́«ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ». Το Τμήμα «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αφαιρείται από τον ΠΙΝΑΚΑ Α ́ «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» , και εντάσσεται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ ́ «ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ». Το Τμήμα «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Ομάδας αντιστοίχισης «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ- ΤΡΟΦΗΣ» αφαιρείται από τον ΠΙΝΑΚΑ Α ́ «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» , και εντάσσεται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ ́ «ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ».

3. Το Τμήμα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφαιρείται από την Ομάδα αντιστοίχισης «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ» του ΠΙΝΑΚΑ Α ́ «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»και εντάσσεται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ ́ «ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ».

ΣΧΟΛΙΑ