Το καυτό παρασκήνιο πίσω από τις κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ

Το λόµπι και οι καραµπόλες

Σε «power game» » για γερά νεύρα εξελίχθηκαν οι κρίσεις των ανώτατων και ανώτερων αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίες διαµόρφωσαν το νέο σκηνικό στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και στη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής.

Η µεγαλύτερη έκπληξη ήταν η αποστρατεία του ΓΑ∆Αρχη, υποστράτηγου Γιώργου Ψωµά, ενός επιχειρησιακού αξιωµατικού, πρώην ΕΚΑΜίτη, ο οποίος «σήκωσε» το µεγαλύτερο βάρος των νέων επιχειρησιακών σχεδίων της ΕΛ.ΑΣ., επί των ηµερών του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

capture_14

ΣΧΟΛΙΑ