Τι Θα αλλάξει στη φορολογία των ακινήτων έως το 2018

Μόνο λόγω τον ΕΝΦΙΑ μειώθηκαν κατά 18% οι τιμές των κατοικιών

Απόλυτη σύγχυση επικρατεί σχετικά με τιs αλλαγέs που δρομολογούνται στα ακίνητα. πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναφέ-ρουν ότι για το 2017 προωθείται νέο «πάγωμα» τόσο του φόρου υπεραξίαs όσο και του σεναρίου για υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ βάσει τηs αξίαs τηs περιουσίας και όχι βάσει τηs επιφάνειαs, όπωs συμβαίνει σήμερα. Στα αγροτεμάχια σχεδιάζεται να επιβληθεί συμπληρωματικόs φόρο σε «ήπια μορφή», ενώ μελετάται πλήρηs απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για περίπου 1,2 εκατομμύρια ιδιoκτήτεs με χαμηλά εισοδήματα.

Η εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τιs εμπορικέs προγραμματίζεται να ισχύσει για το δεύτερο εξάμηνο του 2017, με ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγέs στα αφορoλόγητα των γονικών παροχών και των κληρονομιών, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι η αλλαγή των αξιών βάσει των οποίων Θα υπολογίζονται οι φόροι ακινήτων Θα επηρεάσουν και τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για το 2018.

Σύμφωνα με υπολογισμούs τηs εταιρείαs πιστοποιημένων εκτιμητών GIP Values, μόνο από την επιβολή του ΕΝΦΙΑ οι τιμέs των κατοικιών έχουν υποστεί πτώση τηs τάξεωs του 18ο/ο.

ΣΧΟΛΙΑ