Τελευταία ευκαιρία τεσσάρων μηνών για την πρώτη κατοικία

Παράταση του πλαισίου προστασίας πρώτης κατοικίας κατά τέσσερις μήνες, δηλαδή μέχρι και 30 Απρίλιου 2020, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι με την διάταξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το πλαίσιο προστασίας έπαυε να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Παράλληλα, μετά την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που αποφασίστηκε στις 18 Νοεμβρίου βελτιώνεται η εικόνα της πορείας των αιτήσεων υπαγωγής στο πλαίσιο της κρατικής επιχορήγησης της δόσης. Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο, με την τετράμηνη αυτή παράταση, παρέχεται «η ευκαιρία αφενός σε περισσότερους οφειλέτες να προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους και αφετέρου σε όσους έχουν ήδη εισέλθει στην πλατφόρμα και δεν έχουν υποβάλει την αίτησή τους, να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ετοιμασίας αίτησης μέχρι την τελική προθεσμία, δεδομένου ότι αποτελεί την τελευταία παράταση και ευκαιρία αξιοποίησης αυτού του πλαισίου προστασίας».

Με τις πρόσφατες βελτιώσεις του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας που τέθηκαν σε ισχύ από 18 Νοεμβρίου 2019, τις κοινές υπουργικές αποφάσεις για την κατάργηση προσκόμισης δικαιολογητικών (πιστοποιητικό βαρών, ΑΑ ΓΗΣ) και την τετράμηνη παράταση για την υποβολή αιτήσεων, το υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό και εύχρηστο πλαίσιο για τους πολίτες προκειμένου να προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους και παράλληλα να ρυθμίσουν τα σχετικά δάνειά τους. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση των δανείων με υποθήκη στην πρώτη κατοικία περιλαμβάνει διαγραφή οφειλής (στο ποσό που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας του σπιτιού), μακροχρόνια αποπληρωμή έως 25 έτη, χαμηλό επιτόκιο 2%, καθώς και κρατική επιδότηση (20-50%) των μηνιαίων δόσεων.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται σε εξειδικευμένους δικηγόρους, με σκοπό την υποστήριξή τους στις διαδικασίες της πλατφόρμας, το κόστος των οποίων χρηματοδοτείται από τις τράπεζες.

 

Πόσοι ενδιαφέρθηκαν

Προχθές ολοκληρώθηκε η 23η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοικίας. Αθροιστικά από 1 Ιουλίου  μέχρι 6 Δεκεμβρίου 2019:

– Εχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 53.530 χρήστες.

– Εχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 35.670 χρήστες.

– Εχουν υποβληθεί 972 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

– Εχουν δοθεί 224 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

– Εχουν ήδη αποδεχθεί 50 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

– Εχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 21 πολίτες.

Το υπουργείο Οικονομικών προτρέπει τους δικαιούχους να υπαχθούν στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας: «Καλούμε  όλους τους οφειλέτες να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (http://www.keyd.gov.gr/a-katoikia/)».

Την ίδια στιγμή το υπουργείο κάνει γνωστό, όπως αποκάλυψαν «ΤΑ ΝΕΑ», ότι από την 1η Μαΐου 2020 θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων, το οποίο θα καταργήσει και ενσωματώσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία 1ης κατοικίας, εξωδικαστικός μηχανισμός).

ΣΧΟΛΙΑ