Ταξιδιωτικά voucher έως 300 ευρώ ανά εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα

αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, «κατοχυρώνοντας θεσμικά τα voucher, το ελληνικό κράτος παρέχει ένα επιπλέον εργαλείο στις επιχειρήσεις, ανάλογο με την αποζημίωση για σίτιση ή για έξοδα κίνησης, ώστε να επιβραβεύουν τους εργαζόμενούς τους. Γενικότερα, τα voucher αξίας έως 300 ευρώ, ενθαρρύνουν εμπράκτως τον εσωτερικό τουρισμό και ενισχύουν παράλληλα την ελληνική τουριστική βιομηχανία, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι μεγάλες απώλειες του κλάδου εξαιτίας του COVID-19. Η θέσπιση της συγκεκριμένης παροχής κρίθηκε αναγκαία για τη στήριξη του εσωτερικού τουρισμού, με οφέλη για το σύνολο των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Με τον τρόπο αυτό οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα πραγματοποιούν απευθείας μια σημαντική επένδυση στον εσωτερικό τουρισμό».

Καλοκαιρινό Instyle, συνδρομή Cinobo, ηλεκτρικό scooter Xiaomi και δωρεάν ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης διόρθωσης εμβαδού ακινήτων
Πάντως, η θεσμοθέτηση των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού ισχύει αποκλειστικά για τη φετινή χρονιάκαι η υλοποίησή της επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών. Πρακτικά, δίνονται τα συγκεκριμένα κίνητρα φοροαπαλλαγής ώστε να παροτρυνθούν οι εργοδότες να δώσουν στους υπαλλήλους τους τα vouchers διακοπών, στη φιλοσοφία που ήδη κάποιες επιχειρήσεις παρέχουν κουπόνια για σούπερ μάρκετ, πρατήρια καυσίμων, κ.λπ. Πάντως, το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό για τους εργοδότες, οι οποίοι θα αποφασίσουν οι ίδιοι αν και σε πόσους εργαζομένους θα τα δώσουν, ούτε υπάρχουν κάποια προκαθορισμένα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι υπάλληλοι για να πάρουν τις διατακτικές.

ΣΧΟΛΙΑ