Ταμειακές μηχανές:Τα μοντέλα που πρέπει να αντικατασταθούν-Η καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης

Μετά την απόφαση για την αλλαγή των ταμειακών μηχανών, δείτε ποιες πρέπει άμεσα να αποσυρθούν. Ολόκληρη η λίστα.

Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν, μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, την παύση αυτών, στο TaxisNet ή στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

ΣΧΟΛΙΑ