Στο τραπέζι το «πάντρεμα» κρατικής και ιδιωτικής σύνταξης-Ενισχύονται τα Επαγγελματικά Ταμεία

Στην ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης κατά την ομιλία του στο 1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης σημειώνοντας ότι κρίνεται ασφαλέστερο να υπάρχουν μικτά συνταξιοδοτικά συστήματα που να συνδυάζουν κρατική και ιδιωτική συνταξιοδότηση.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το υπουργείο θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις με τις οποίες θα ενισχύσει τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης – τα επαγγελματικά ταμεία.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει στα εξής:

1. Κατάθεση και ψήφιση νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της δεύτερης ευρωπαϊκής οδηγίας (IORP II)για τα επαγγελματικά ταμεία

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του Dikaiologitika News στο Google News

2. Προώθηση κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο νομοσχέδιο

3. Περαιτέρω νομική θωράκιση των επαγγελματικών ταμείων μέσω τροποποίησης του νόμου 2002

4. Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομικού πλαισίου με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων.

Η Οδηγία IORP II έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των συνταξιοδοτικών ταμείων και την ανάπτυξη του συστήματος επαγγελματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, με στόχο να μπορεί να προσφέρει υψηλότερες συντάξεις στους Ευρωπαίους πολίτες.

Η Οδηγία θέτει κοινούς στόχους και προδιαγραφές στα επαγγελματικά ταμεία, οι οποίοι εστιάζονται στις ανάγκες για νέους τρόπους διαχείρισης, αντιμετώπισης των κινδύνων και ενίσχυσης των εποπτικών διαδικασιών.

Επιπλέον, θέτει ως βασικό στόχο την εναρμόνιση των διακρατικών δραστηριοτήτων και πώς θα μπορούν τα κράτη να επικοινωνούν για θέματα των πολιτών τους μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά το καθεστώς επενδύσεων, η Οδηγία IORP II θέτει νέες προδιαγραφές για περισσότερες αλλά και ασφαλέστερες μορφές επενδύσεων, πέραν των ήδη παραδοσιακών επενδύσεων.

Η Οδηγία IORP II τονίζει ότι τα επαγγελματικά ταμεία στην Ευρώπη θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας της ευρωζώνης.

Παρά τις προθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας να δημιουργηθεί ένα ενιαίο συνταξιοδοτικό σύστημα, εντούτοις γίνεται σαφές με την Οδηγία IORP II ότι επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο –έως αδύνατο– να παραβλεφθούν οι εθνικές ιδιαιτερότητες, δεν υιοθετείται ένα μοντέλο για όλους, αλλά ενσωματώνονται στα εθνικά συστήματα συντάξεων σημαντικά στοιχεία που αφορούν ιδιαίτερα την παρουσία των επαγγελματικών ταμείων σε συστήματα πολλών πυλώνων.

ΣΧΟΛΙΑ