Στο μισό οι κρατήσεις για τα μπλοκάκια – Αναδρομικά από 1/1/2020

Μείωση των συνολικών κρατήσεων για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ακόμη και κατά 36% εξασφαλίζουν εκατοντάδες χιλιάδες αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» από τον συνδυασμό του νέου φορολογικού αλλά και του υπό ψήφιση ασφαλιστικού νόμου. Οι κρατήσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για όσους απασχολούνται μόνο ως ελεύθεροι επαγγελματίες (δηλαδή για όσους έχουν μόνο μια πηγή εισοδήματος) μειώνονται από 363 έως και κατά 15.398 ευρώ όπως προκύπτει από τα παραδείγματα που επεξεργάστηκε το TheTOC.

Χαράς ευαγγέλια και για τους διπλοαπασχολούμενους, δηλαδή μισθωτούς που προσπαθούσαν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους εκδίδοντας ένα δελτίο παροχής υπηρεσιών. Με την κατάργηση της υποχρέωσης πληρωμής πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών (υπό δύο προϋποθέσεις) το όφελος θα ξεκινάει από τα 1000 ευρώ για κάποιον που εισέπραττε αμοιβή μόλις 5000 ευρώ και μπορεί να εξασφαλίζει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ακόμη και κατά 20%.

Τι ισχύει πλέον για τους ελεύθερους επαγγελματίες;

 1. Νέα φορολογική κλίμακα με σαφώς χαμηλότερους συντελεστές οι οποίοι ξεκινούν από το 9% και όχι από το 22% που ίσχυε μέχρι τώρα και οι οποίοι φτάνουν στο 44% και όχι στο 45%

2. Πλήρης αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το δηλωθέν εισόδημα. Δεν θα χρειάζεται να καταβάλλεται το 20,28% του καθαρού εισοδήματος αλλά ένα ποσό που θα είναι (υποχρεωτικά) 210 ευρώ ανά μήνα (συν 10 ευρώ για τον ΟΑΕΔ)

3. Πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών εφόσον ο έχων το εισόδημα από «μπλοκάκι» δουλεύει ταυτόχρονα και ως μισθωτός. Αν οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από την μισθωτή εργασία ανέρχονται στα 3024 ευρώ τον χρόνο (252 ευρώ επί 12) τότε δεν θα υπάρχει υποχρέωση πληρωμής πρόσθετων εισφορών. Αυτό σημαίνει –δεδομένου ότι οι εισφορές υπολογίζονται με συντελεστή 26,95%) ότι θα απαλλάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με μεικτό μηνιαίο μισθό άνω των 800 ευρώ τον μήνα.

Τα οφέλη από την νέα οικονομική πολιτική για τους αυτοαπασχολούμενους, θα ξεδιπλωθούν το 2021 όταν θα έχει αποτυπωθεί στο εκκαθαριστικό της εφορίας και το όφελος από την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.

Επίσης, το όφελος μπορεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο σε περίπτωση που προχωρήσει η πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει ήδη για τα εισοδήματα του 2020 το τέλος επιτηδεύματος κατά 30% ή ακόμη και την εισφορά αλληλεγγύης (επίσης κατά 30% μεσοσταθμικά). Σε κάθε περίπτωση, με τα σημερινά δεδομένα, το όφελος συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα ο οποίος «βγάζει» όφελος από 363 ευρώ έως και 15398 ευρώ για τους επαγγελματίες ανάλογα με το εισόδημά τους.

Tι δείχνουν τα στοιχεία

Όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα, ένας επαγγελματίας με κέρδη 20.000 ευρώ θα πληρώνει φόρο 3100 ευρώ αντί για 4400 ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές 2520 ευρώ αντί για 4056 ευρώ δηλαδή θα ωφεληθεί κατά 2836 ευρώ με τις συνολικές κρατήσεις για φόρους και εισφορές να μειώνονται κατά 34%.

Όσον αφορά στους αυτοαπασχολούμενους που είναι ταυτόχρονα και μισθωτοί, η ελάφρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές θα μηδενιστούν. Δηλαδή, ο μισθωτός που συμπλήρωνε το εισόδημά του με «μπλοκάκι» 10.000 ευρώ, πλήρωνε εκτός από τον φόρο και ασφαλιστικές εισφορές περίπου 2000 ευρώ. Αυτό το ποσό, από το 2020 και μετά θα το βάζει στην τσέπη του.

 

ΣΧΟΛΙΑ