Ρύθμιση-σωσίβιο για εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά

Διέξοδος για εργαζόµενους με μεγάλες περιόδους ανεργίας

Ρύθµιση-σωσίβιο για εργαζόµενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα µε µεγάλες περιόδους ανεργίας που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη περιέχει το νοµοσχέδιο για τις 120 δόσεις. Από τη ρύθµιση αναµένεται να ευνοηθούν χιλιάδες ασφαλισµένοι που έχουν εγκλωβιστεί λόγω της ανεργίας στον προθάλαµο της σύνταξης και δεν µπορούν να αποχωρήσουν, καθώς επλήγησαν ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, όπως, για παράδειγµα, οι οικοδόµοι.

Οπως διευκρίνισε η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, µε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, µέσω της συγκεκριµένης νοµοθετικής διάταξης επεκτείνεται το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου ο εργαζόµενος οφείλει να έχει συγκεντρώσει έναν συγκεκριµένο αριθµό ενσήµων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, προκειµένου να µπορέσει να συνταξιοδοτηθεί. «Σήµερα απαιτείται ο εργαζόµενος να έχει 1.000 ένσηµα στα βαρέα και ανθυγιεινά τα τελευταία 13 χρόνια της εργασίας του. Με τη διάταξη που θα νοµοθετήσουµε, επεκτείνουµε αυτό το διάστηµα στα 17 χρόνια» τόνισε η κυρία Αχτσιόγλου.

Ειδικότερα, µε τη ρύθµιση που έρχεται για τα βαρέα, επιµηκύνεται από 13 σε 17 χρόνια το χρονικό διάστηµα στο οποίο πρέπει να έχουν συµπληρωθεί οι 1.000 εκ των 3.600 απαιτούµενων ηµερών εργασίας σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (ΒΑΕ) από συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.500 ηµερών ή 15 ετών, για παλαιούς ασφαλισµένους (µέχρι 31/12/1992) προκειµένου οι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε αυτά τα επαγγέλµατα να δικαιούνται σύνταξη, µέχρι τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόµενου ορίου ηλικίας ή µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Σηµειωτέον ότι για τους άνδρες τα όρια ηλικίας στα βαρέα έχουν αυξηθεί κατά δύο έτη από το 2013 και εξής και συγκεκριµένα απαιτείται η συµπλήρωση του 62ου έτους, ενώ για τις γυναίκες το αντίστοιχο όριο ηλικίας διαµορφώνεται στα 55 για όσες κατοχύρωσαν µε χρόνο ασφάλισης εντός του 2010, στα 56 για όσες συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο το 2011, στα 57 το 2012 και στα 62 από 1/1/2013 και εφεξής. Με την ίδια διάταξη παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης των απαιτούµενων προϋποθέσεων εκ µέρους των ασφαλισµένων (1.000 ένσηµα στα ΒΑΕ) σε ακόµη µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένα µέχρι και τον χρόνο τής εκ µέρους του υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης.

Στο ίδιο νοµοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία και θα πρέπει να αναµένεται την επόµενη εβδοµάδα στη Βουλή, περιλαµβάνεται η ρύθµιση των οφειλών προς τα Ταµεία σε έως 120 δόσεις. Σύµφωνα µε την κ. Αχτσιόγλου, από τη ρύθµιση θα µπορέσουν να ωφεληθούν 1.300.000 ασφαλισµένοι. «Η ελάφρυνση θα ανακουφίσει λαϊκά στρώµατα που την περίοδο της κρίσης, αλλά και πριν από αυτήν, βρέθηκαν σε οικονοµική δυσκολία και σώρευσαν οφειλές προς τα Ταµεία» είπε η ίδια, διευκρινίζοντας πως η ρύθµιση δεν έχει περιουσιακά και εισοδηµατικά κριτήρια και αφορά οφειλές που γεννήθηκαν έως και τις 31/12/2018. Προβλέπει και κούρεµα της βασικής οφειλής, επιπλέον της µείωσης των προσαυξήσεων κατά 85%.

Η νέα µειωµένη οφειλή θα µπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Ειδικά για τους αγρότες, επειδή ο επανυπολογισµός της οφειλής δεν τους εισφέρει κάτι, γιατί είχαν χαµηλές εισφορές το προηγούµενο διάστηµα, οι προσαυξήσεις διαγράφονται κατά 100%. Και για τους αγρότες, οι δόσεις της ρύθµισης θα φτάνουν έως και τις 120, µε ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ. Στη ρύθµιση θα µπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές επιχειρήσεων για τους εργαζόµενούς τους. Αν εξοφλήσουν εφάπαξ, θα έχουν 100% κούρεµα προσαυξήσεων, ενώ αν ρυθµίσουν την οφειλή σε δόσεις, οι προσαυξήσεις θα κουρεύονται κατά 50%. Επιπλέον, από τη ρύθµιση θα ευνοηθούν ιδιαίτερα περίπου 80.000 «εγκλωβισµένοι» ασφαλισµένοι, οι οποίοι, αν και πληρούν τις άλλες προϋποθέσεις, δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω υψηλών χρεών στα Ταµεία. Με τη ρύθµιση και τη µείωση της οφειλής τους, θα µπορέσουν να πάρουν σύνταξη και µέσα από µια µικρή µηνιαία παρακράτηση να εξοφλήσουν την οφειλή τους.

Αιτιολόγηση των απολύσεων

Στο νοµοσχέδιο που έρχεται περιλαµβάνεται επίσης σειρά άλλων εµβληµατικών διατάξεων:

-Θεσπίζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική αιτιολόγηση των απολύσεων. Στο εξής, οι απολύσεις θα πρέπει να δικαιολογούνται από βάσιµο λόγο, που να αποδεικνύεται επαρκώς και να συνδέεται µε την ικανότητα ή τη συµπεριφορά των εργαζοµένων ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης. ∆ιαφορετικά η απόλυση είναι άκυρη και οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα επαναπασχόλησης στον εργοδότη τους, ενώ συγχρόνως διατηρούν το δικαίωµα καταβολής των µισθών τους (µισθοί υπερηµερίας).

-Αυστηροποιούνται τα πρόστιµα όταν διαπιστώνεται ότι ένας εργαζόµενος µε δηλωµένη ηµιαπασχόληση εργάζεται στην πραγµατικότητα µε πλήρες ωράριο.

-Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των εργαζοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τα βασικά στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης. Θεσπίζεται σειρά προστατευτικών διατάξεων για τους διανοµείς και µεταφορείς.

ΣΧΟΛΙΑ