Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Πρόστιμα 1.656.000 ευρώ την τελευταία διετία

Από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, προ δύο ακριβώς ετών, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 1.565.000 ευρώ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Αρχής Κωνσταντίνος Μενουδάκος.

Σύμφωνα με τον κ. Μενουδάκο το συνολικό ποσό προστίμων που επιβλήθηκαν στο χρονικό διάστημα 25/5/2018 – 24/5/2020 ανέρχεται σε 1.565.000 ευρώ, ενώ ο αριθμός προσφυγών-καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Αρχή από την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ είναι 1996 και εξ αυτών έχουν διεκπεραιωθεί 896 και 1.100 είναι υπό εξέταση.

Όπως, επισημαίνει ο κ. Μενουδάκος, τα περιστατικά παραβίασης που έχουν γνωστοποιηθεί την διετία από 25/5/2018 μέχρι 24/5/2020 στο πλαίσιο της υποχρέωσης του ΓΚΠΔ είναι 247. Αντίστοιχα, οι γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από τη νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ν. 3471/2006) είναι 49.

ΣΧΟΛΙΑ